انتخاب رشته، انتخاب آینده

بهترین ترتیب اولویت‌بندی برای انتخاب رشته، چینش بر اساس علایق شخصی فرد می‌باشد به‌گونه‌ای که هیچ اولویت پایینی به اولویت‌های بالاتر ترجیح داده نشود.

انتخاب رشته، انتخاب آینده

انتخاب رشته یکی از انتخاب‌های حساس و سرنوشت‌ساز داوطلبان می‌باشد که لازمه موفقیت در آن انتخاب صحیح و درست، شناخت کامل از رشته‌ها، آگاهی از فرایند انتخاب رشته و نحوه اولویت‌بندی و چینش رشته‌ها می‌باشد.

بهترین ترتیب اولویت‌بندی برای انتخاب رشته، چینش بر اساس علایق شخصی فرد می‌باشد به‌گونه‌ای که هیچ اولویت پایینی به اولویت‌های بالاتر ترجیح داده نشود.

بهترین ساختار انتخاب رشته آن است که 25% انتخاب‌های اول خود را برای رشته و شهرهای ایده آل و مورد علاقه‌تان در نظر بگیرید، صرف‌نظر از آنکه شانس قبولی شما در آن‌ها چقدر باشد. حدود 50-55% انتخاب‌های میانی را به رشته و شهرهایی که به رتبه شما نزدیک‌ترند و 20-25% انتخاب‌های پایینی را برای رشته و شهرهایی که در واقع کف قابل قبولتان می‌باشد اختصاص دهید. این کف قابل قبول، شامل پایین‌ترین رشته و محل‌هایی‌اند که قبول شدن در آن‌ها را به سربازی رفتن و یا کنکور دادن در سال بعد ترجیح می‌دهید.

دقت داشته باشید که رتبه کشوری و یا رتبه کل در سهمیه، عملاً تأثیری در انتخاب رشته ندارد و صرفاً جهت اطلاع وضعیت داوطلب نسبت به کل داوطلبان ارائه می‌شود. آنچه اهمیت زیادی برای انتخاب رشته دارد رتبه‌های ارائه شده برای هر زیرگروه است.