خودتان را برداشت کنید

تابستان در حال تمام شدن است و شما باید محصولی برداشت کنید. همین حالا کمی از خودتان فاصله بگیرید، به خودتان نگاه کنید...

خودتان را برداشت کنید

تابستان در حال تمام شدن است و شما باید محصولی برداشت کنید. همین حالا کمی از خودتان فاصله بگیرید، به خودتان نگاه کنید... ابتدای تابستانتان را تجسم کنید. چه هدفی داشتید؟ به کجا رسیدید؟ آیا تا الان مسیر درستی را در پیش گرفته‌اید؟ چه چیزی به دست آورده‌اید؟ حالا می‌خواهید چه چیزی به دست آورید؟

مزیت شما نسبت به دیگر دانش آموزان در این است که شما با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای، بازخوردهای منظم دریافت می‌کنید، به منبع بزرگی در سایت کانون متصل هستید و از راهنمایی‌های اولیا و پشتیبان بهره می‌برید. پس شما باید دستاوردی متفاوت و خاص داشته باشید.

مهم‌ترین دستاورد شما در تابستان، فراشناخت است؛ یعنی شما در پایان تابستان باید برای هر درس، بهترین و مناسب‌ترین روشِ مطالعه‌ی مخصوص به خودتان را بدانید. باید بتوانید آن را بیان کنید و بنویسید. هرچه واضح‌تر بیان کنید یعنی ذهن شفاف‌تری دارید و درنتیجه موفقیت بزرگ‌تری خواهید داشت.

مصاحبه‌ی دانش آموزان دوره‌های قبل را مطالعه کنید. ببینید با چه وضوح و شفافیتی در مورد روش‌هایشان صحبت می‌کنند. بدون استثنا، همگی کلمه به کلمه و دقیق، روش مطالعه‌ی خودشان را برای تک‌تک درس‌ها توضیح می‌دهند. شما هم باید بتوانید.

دست‌به‌کار شوید. قلم و کاغذ بردارید. برای هر درس به‌صورت جداگانه دستاوردهایتان را بنویسید و آن‌ها را جمع‌بندی کنید. روش‌ها و راهکارهایتان را توضیح دهید. ببینید تا امروز وضعیت فراشناخت شما چگونه است و برای تکمیل آن چه‌کاری باید بکنید.