لغات و مترادف (3)

After months of negotiations, they arrived at an amicable settlement. آن‌ها بعد از ماه‌ها مذاکره، به توافق دوستانه‌ای رسیدند.

لغات و مترادف (3)

abate = die down, decrease

فروکش کردن، کاهش یافتن

John pulled over to the side of the road to wait until the storm abated.

جان اتومبیلش را کنار جاده زد و منتظر ماند تا طوفان فرکش کند.

abhor = hate, disgust

تنفر داشتن ، متنفر بودن

She abhorred all forms of discrimination on the basis of race or sex.

او از هر گونه تبعیض نژادی یا جنسیتی متنفر بود.

adore = be devoted to, love greatly

پرستیدن، بسیار دوست داشتن، عاشقِ ..... بودن

Mr. Moore is quite a family man; he adores his wife and children.

آقای مور خیلی خانواده‌دوست است؛ او عاشق همسر و فرزندانش است.

.

amicable = good-natured, civil

دوستانه

After months of negotiations, they arrived at an amicable settlement.

آن‌ها بعد از ماه‌ها مذاکره، به توافق دوستانه‌ای رسیدند.

 

amplify = increase, boost

تقویت کردن ، بزرگ‌تر کردن

He will need a microphone to amplify his voice because the room is much too large for us to hear him without one.

او به میکروفون نیاز دارد تا صدایش تقویت شود زیرا اتاق آن‌قدر بزرگ است که ما بدون میکروفون نمی‌توانیم صدایش را بشنویم.

appraisal = assessment, evaluation, estimation

برآورد، تخمین

Fifty thousand dollars would be a fair appraisal of their new house.

پنجاه هزار دلار برآورد منصفانه‌ای برای قیمت منزل جدید آن‌هاست.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24