لغات و مترادف (3)

After months of negotiations, they arrived at an amicable settlement. آن‌ها بعد از ماه‌ها مذاکره، به توافق دوستانه‌ای رسیدند.

لغات و مترادف (3)

abate = die down, decrease

فروکش کردن، کاهش یافتن

John pulled over to the side of the road to wait until the storm abated.

جان اتومبیلش را کنار جاده زد و منتظر ماند تا طوفان فرکش کند.

abhor = hate, disgust

تنفر داشتن ، متنفر بودن

She abhorred all forms of discrimination on the basis of race or sex.

او از هر گونه تبعیض نژادی یا جنسیتی متنفر بود.

adore = be devoted to, love greatly

پرستیدن، بسیار دوست داشتن، عاشقِ ..... بودن

Mr. Moore is quite a family man; he adores his wife and children.

آقای مور خیلی خانواده‌دوست است؛ او عاشق همسر و فرزندانش است.

.

amicable = good-natured, civil

دوستانه

After months of negotiations, they arrived at an amicable settlement.

آن‌ها بعد از ماه‌ها مذاکره، به توافق دوستانه‌ای رسیدند.

 

amplify = increase, boost

تقویت کردن ، بزرگ‌تر کردن

He will need a microphone to amplify his voice because the room is much too large for us to hear him without one.

او به میکروفون نیاز دارد تا صدایش تقویت شود زیرا اتاق آن‌قدر بزرگ است که ما بدون میکروفون نمی‌توانیم صدایش را بشنویم.

appraisal = assessment, evaluation, estimation

برآورد، تخمین

Fifty thousand dollars would be a fair appraisal of their new house.

پنجاه هزار دلار برآورد منصفانه‌ای برای قیمت منزل جدید آن‌هاست.

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب