آموزش گام به گام نقاشی 13 (کلاغ)

امروز می‌خواهیم یک کلاغ ... آموزش کلاغ سیاه

امروز می‌خواهیم یک کلاغ سیاه قارقارو را نقاشی کنیم.

یک دایره کوچک برای سر و یکی برای بدن می‌کشیم

جای چشم، منقار ، دم و پاهای کلاغ رو می کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی 13 (کلاغ)

چشم و منقار کلاغ رو می‌کشیم. 

آموزش گام به گام نقاشی 13 (کلاغ)

 

سر کلاغ رو کامل می‌کنیم براش تاج هم می کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی 13 (کلاغ)

 

بدن و بالش رو می‌کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی 13 (کلاغ)

بدن کلاغ رو کامل می‌کنیم.

آموزش گام به گام نقاشی 13 (کلاغ)

پاهای کلاغ رو با پر می‌کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی 13 (کلاغ)

حالا باید پنجه‌های پای کلاغ رو بکشیم، کلاغ ما آماده شد حالا باید رنگ آمیزی بشه

آموزش گام به گام نقاشی 13 (کلاغ)

اینم کلاغ سیاه قاقاروی ما

آموزش گام به گام نقاشی 13 (کلاغ) 

اعظم حاجی زاده