چرا کتاب سه سطحی؟

من برای دروس تخصصی به دنبال منبعی می‌گردم که بتوانم آن را به اتمام برسانم و حس بد نیمه کاره رها کردن کتاب را به حس خوب تمام کردن کتاب که به من انگیزه و اعتماد به نفس...

چرا کتاب سه سطحی؟

من برای دروس تخصصی به دنبال منبعی می گردم که بتوانم آن را به اتمام برسانم و حس بد نیمه کاره رها کردن کتاب را به حس خوب تمام کردن کتاب که به من انگیزه و اعتماد به نفس می دهد را تبدیل کنم. من به دنبال منبعی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گردم که علاوه بر اینکه تست هایی در سطح من دارد تست هایی فراتر از سطح من هم داشته باشد تا بتوانم ذهنم را به چالش بکشم.

 یکی از مهم ترین مشکلات من و دانش آموزان دیگر در آزمون، عدم شناخت تست های وقت گیر و دام دار است. من می خواهم این تست ها را بشناسم تا در آزمون وقتم را هدر ندهم. من کتابی می‏ خواهم که تست ها و حجم آن کم باشد اما بتواند مهم ترین مطالب هر فصل را پوشش دهد و من بتوانم در آزمون های جمع بندی و مهمترین آزمون جمع بندی یعنی کنکور از آن استفاده کنم.

برای من مهم است است که بدانم تستی را که حل می کنم چند درصد از رقبایم پاسخ صحیح دادند و چند درصد در دام آن تست افتاده اند. من به دنبال منبعی میگردم که اکثر دانش آموزان برتر و رتبه های برتر از آن استفاده کرده باشند. تست هایی با گزینه های مشابه من را خیلی آزار می دهند، دنبال منبعی هستم که تعداد زیادی از این نوع تست ها را داشته باشد تا بتوانم تمرین کنم.

کدام کتاب تمام این ویژگی ها را به صورت یکجا دارد!!!


چرا کتاب سه سطحی؟

چرا کتاب سه سطحی؟