مقاله کاظم قلم چی : جعبه ابزار کارنامه

هر بازخورد آموزشی یک گام شما را به شناخت توانایی‌ها و خودویژگی‌ها و نیازهای خودتان نزدیک‌تر می‌کند .

مقاله کاظم قلم چی :  جعبه ابزار کارنامه

جعبه ابزار کارنامه

هر دانش آموزی ویژگی منحصر به فرد خود را دارد . توصیه های کلی حتما مفید هستند اما دریافت بازخوردهای منظم سبب می شود شما شخصیت آموزشی خودتان را بشناسید . هر بازخورد آموزشی یک گام شما را به شناخت توانایی ها و خودویژگی ها و نیازهای خودتان نزدیک تر می کند .

طبق ده ها تحقیق به ویژه در سال های اخیر معلوم شده است که برخی استراتژی های محبوب و موردتوجه مثل تفکیک دانش آموزان بر اساس توانایی ها  یا کاهش تعداد دانش آموزان در یک کلاس و آموزش فردی یا نتیجه ندارند یا نتیجه ی معکوس دارند ضمنا این گونه استراتژی ها گران قیمت هم هستند اما دریافت بازخوردهای منظم ، موثرترین راهبرد برای پیشرفت درسی دانش آموزان است . با دریافت بازخوردهای منظم شخصیت آموزشی ، توانایی ها و نیازهای خود و دریک کلام خودویژگی های خود را می شناسید و به سراغ راهکارهایی می روید که مخصوص خود شماست . البته راهکارهای عمومی و کلی هم وجود دارند که برای همه مفید و موثرند اما شما یک شخصیت منحصر به فرد هستید و باید نیازهای مخصوص به خودتان را هم بشناسید . جعبه ابزار کارنامه از زوایای مختلف و در زمان های مختلف توانایی ها ، نیازها و خودویژگی هایتان را برای شما و اولیا و معلمان و پشتیبانتان آشکار می سازد.

 

جعبه ابزار کارنامه های کانون


جعبه ابزار کارنامه شامل کارنامه هایی است که هر کدام در زمانی به کار شما می آیند .


مقاله کاظم قلم چی :  جعبه ابزار کارنامه
 سه کارنامه در همان روز جمعه ی آزمون برایتان کارساز است : 

کارنامه ی اصلی آزمون را در همان روز جمعه ای که آزمون داده اید دریافت می کنید . این کارنامه را همه می شناسند و دانش آموزان و اولیا به آن توجه می کنند . این کارنامه علاوه بر رتبه و تراز کل ،شامل اجزای متنوعی است که خوب است شما هر کدام را بشناسید و برای ارزیابی خودتان از آن ها بهره بگیرید .

 یک توصیه ی مهم برای بررسی کارنامه ی اصلی آزمون دارم : موقعی که چندتا از ده تا و درصدهای خود را در هر درس نگاه می کنید توجه کنید که آیا نمره ای که در هر درس گرفته اید با زحمت و تلاش و ساعت های مطالعه تان در آن درس هماهنگ است یا نه ؟ برای این مقایسه حتما به دفتر برنامه ریزی تان توجه کنید و به حدس و گمان بسنده نکنید . اگر دیدید نتیجه ای که گرفته اید با ساعت های مطالعه تان هماهنگ نیست باید به روش هایتان فکر کنید و مهارت های فراشناختی تان را افزایش دهید . هر درسی و هر دانش آموزی روش های مخصوص به خود را دارد باید روش های مطالعه ی هر درس و روش های مناسب خودتان را هم کشف کنید . بررسی کارنامه ی آزمون ها قبل از هر چیز اهمیت زحمت و تلاش و اهمیت روش های مطالعه را به شما نشان می دهد . 

ممکن است بپرسید دفتر برنامه ریزی ساعت های مطالعه را به من نشان می دهد اما روش های مناسب برای خودم را از کجا یاد بگیرم ؟ برای پاسخ به این نیاز شما یک پاسخ بسیار خوب وجود دارد : هنگام بررسی کارنامه از نمره های خوبتان آغاز کنید . به اولیا و دبیران و پشتیان ها هم توصیه می کنم بررسی کارنامه ی اصلی را با نمره های خوب دانش آموز آغاز کنید . هیچ موفقیتی تصادفی نیست . اگر دانش آموز هستید از خودتان بپرسید و اگر اولیا یا دبیر یا پشتیبان و مشاور هستید از دانش آموزتان بپرسید که با چه روش یا روش هایی مطالعه کرده اید که نمره ی خوبی گرفته اید . یک بار دیگر تاکید می کنم هنگام بررسی کارنامه به جای شروع از نقاط ضعف از نقاط قوت خود آغازکنید تا بتوانید روش هایی را که مخصوص خود شما بوده و هست و برایتان موثر است را کشف کنید . این روش ها را به دیگران نیز بگویید تا در ذهنتان تثبیت شود . دائما به روش های موفقتان فکر کنید و این روش ها را در دفترچه ای یادداشت کنید و هر گاه روش جدیدی به کارتان آمد و مفید واقع شد آن ها را هم اضافه کنید . دقت کنید فقط روش هایی را بنویسید که خودتان امتحان کرده اید و از آن ها نتیجه گرفته اید . بعدا خواهید دید که بعضی ازاین روش ها را می توانید برای بقیه ی درس ها به ویژه برای درس های مشابه  هم به کار ببرید . در مورد درس هایی که زیاد مطالعه می کنید اما کمتر نتیجه می گیرید در فرصت دیگر توضیح خواهم داد . در بررسی کارنامه ی اصلی به ارتباط بین ساعات مطالعه و نمره هایی که گرفته اید توجه کنید و با دقت روی نمره های خوبتان روش های موثری که برای شما مفید هستند را کشف کنید و در دفتر برنامه ریزی تان بنویسید .

 

علاوه بر این ، کارنامه ی دیگری که مخصوص خود شماستکارنامه ی اشتباهات شما در آزمون است که یادگیری های ناقص شما را مشخص می کند . کارنامه ی اشتباهات با روانشناسی آموزشی اکثر دانش آموزان سازگار است زیرا بیشتر دانش آموزان هنگام اولین بررسی آزمون دوست دارند بدانند کدام سوال ها را اشتباه پاسخ داده اند و چرا ؟ این زمان بسیار خوبی برای یادگیری موثر است .

 کارنامه ی سوم که در روز جمعه به کار شما می آید . کارنامه ی هدف گذاری است . البته شما می توانید در چهار نوبت برای آزمون بعدی با روش چند از 10هدف گذاری کنید . اولین باردر همان روز آزمون جمعه و پس از دریافت کارنامه ی کشوری ، دومین بار در جمعه ی بین دو آزمون یعنی زمانی که نیمی از مسیر آزمون بعدی را طی کرده اید و می دانید که تا چه حد هدف گذاری تان معقول بوده و تا چه حد برای رسیدن به هدفتان مطالعه ی موثر داشته اید می توانید بسته به نیازتان هدف گذاری چند از ده  خود را در برخی درس ها کم یا زیاد کنید یا ثابت نگاه دارید . بار سوم در روز پنج شنبه ی قبل از آزمون و بار آخر قبل از شروع آزمون و هم زمان با نوشتن برگه ی خودنگاری آغازین است که می توانید هدف گذاری نهایی خود را بنویسید .

دو کارنامه ی دیگر برای ایستگاه های جبرانی و آزمون های جامع و جمع بندی کاربرد دارند . یک کارنامه ، کارنامه ی بازیابی است و دیگری کارنامه ی مبحثی .

کارنامه ی مبحثی : وقتی در چند آزمون شرکت کردید کارنامه ی مبحثی به شما کمک می کند تا تشخیص دهید درهرمبحث میزان تسلط شما چگونه است . شاید در یک درس که نمره های خوبی دارید مبحث هایی باشند که نیاز به تلاش بیشتری داشته باشید و یا برعکس در درسی که نمره تان چندان خوب نیست شاید مبحث هایی هم باشند که تسلط شما در آن ها زیاد باشد . کارنامه ی مبحثی به شما کمک می کند در ایستگاه های جبرانی و آزمون های جمع بندی و جامع برنامه ی دقیق تری برای خودتان تنظیم کنید .

کارنامه ی بازیابی : شاید این کارنامه بهترین ابزار برای یادگیری شما باشد . کارنامه ی بازیابی کارنامه ای است که دقیقا و به طور مستقیم مثل معلمی که وضع شما را در تک تک سوال ها می شناسد به شما کمک می کند تا درس ها را یاد بگیرید . کارنامه ی بازیابی به صورت سوال محور تنظیم شده است . شامل سه قسمت است : سوال هایی که در آزمون های گذشته درست پاسخ داده اید ، سوال هایی که قبلا  اشتباه پاسخ داده اید و سوال هایی که سفید گذاشته بودید وبه آن ها پاسخ نداده اید . این سوال ها به صورت مبحثی آماده شده اند و در کارنامه ی بازیابی در اختیار شما قرار می گیرند . توصیه ی من این است که در ایستگاه های جبرانی و آزمون ها ی جمع بندی و جامع مطالعه ی خود را با بازیابی شروع کنید . قبل از این که به سراغ مطالعه ی کتاب یا جزوه تان بروید بهتر است یک مجموعه سوال از همان مبحث را امتحان بدهید . برای شما که دانش آموز کانون هستید این سوال ها در کارنامه ی بازیابی جمع آوری و طبقه بندی شده و به آسانی در اختیار شما و خانواده تان قرار می گیرد . پدرها و مادرها نیز می توانند نقش موثری دراین جا داشته باشند . این نقش اولیا شبیه همان  دیکته ی شب گفتن اولیا در کلاس اول دبستان است البته این بار با شیوه ای متفاوت ومتمایز . وقتی به سوال هایی که قبلا درست پاسخ داده بودید پاسخ می دهید متوجه می شوید بعضی موضوعات را فراموش کرده اید یا خوب بلد نیستید آن ها را باید بیشتر مطالعه کنید . وقتی به سوال هایی که قبلا اشتباه پاسخ داده بودید دوباره پاسخ می دهید متوجه می شوید که برخی مطالب را در فاصله ی چند هفته ی گذشته یادگرفته اید و این بار درست پاسخ داده اید . شناخت تان از وضع آموزشی و تسلط تان بیشتر می شود و روی جاهایی که چندان نیاز ندارید موقع مطالعه معطل نمی شوید . وقتی به سوال هایی که قبلا پاسخ نداده بودید و سفید گذاشته بودید جواب می دهید متوجه می شوید که کدام موضوعات را هنوز بلد نیستید وکدام یک را یاد گرفته اید . یک فایده ی مهم شروع مطالعه با بازیابی و امتحان دادن این است که نقشه ی مطالعه را که ویژه ی خود شماست به خوبی تنظیم می کنید لباسی را طراحی می کنید و می پوشید که اندازه ی شما و مخصوص خود شماست . بازیابی کردن علاوه بر کارنامه ی بازیابی آزمون ها منابع دیگر و روش های دیگری هم دارد که در فرصت دیگری به طور کامل تر به آن خواهم پرداخت .در جعبه ابزار کارنامه دو کارنامه ی بازیابی و کارنامه ی اشتباهات ، کارنامه هایی هستند که به طور مستقیم سبب آموزش و یادگیری شما می شوند .


اره ها را تیز کنید .

در جلسه های پنج نفره اره ها را تیز کنید کارنامه ی پروژه ای و کارنامه ی پنج نوع درس

شما نیاز دارید که هر از گاهی مکث کنید و به دستاوردهای گذشته نگاه کنید و سپس مسیر آینده را ترسیم کنید . جلسه های پنج نفره فرصت مناسبی است تا شما روی عملکرد سه ماهه ی گذشته ی خود تمرکز کنید و دستاوردهای خود را ببینید و برای خودتان و اولیا ی خود و سایر دانش آموزان و اولیا حاضر در جلسه توضیح دهید .

کارنامه ی پروژه ای در پایان هر پروژه مشخص می کند که نمره ی تراز شما نسبت به آغاز آن پروژه و در مقایسه با پروژه های قبلی چقدر تغییر کرده است .

کارنامه ی پنج نوع درس درس های شما را به پنج دسته تقسیم می کنید . نقاط قوت پایدار یعنی درس هایی که همیشه در آن ها نسبت به هم ترازهایتان بهتر یا مساوی هستید . نمره ی شما دراین درس ها در کارنامه ی پنج نوع درس فقط شامل رنگ های آبی و سبز است .

نقاط قوت یعنی درس هایی که نسبت به هم ترازهایتان بهتر یا مساوی هستید ولی هنوز به حد پایدار نرسیده یعنی مدت زمان زیادی نیست که در آن درس ها قوی شده اید و یا این که گاهی اوقات یک واحد کمتر از دیگران می شوید . اقتدار و تسلط شما در نقاط قوت کمی کمتر از نقاط قوت پایدارتان است . نمره ی شما در این درس ها شامل رنگ های آبی و سبز و رنگ زرد می شود .

درس هایی که نیاز به اندکی تلاش دارند : درس های تلنگری . این ها درس هایی هستند که با اندکی تلاش می توانید به موقعیت خیلی خوبی برسید . این درس ها در کارنامه ی پنج نوع درس با رنگ های سبز و زرد مشخص می شوند .

درس های نوسانی ( زیگزاگی ) این ها درس هایی هستند که گاهی اوقات در آن ها قوی و گاهی اوقات ضعیف هستید و رنگ های متنوعی از آبی تا زرد و قرمز را در آن درس ها ذخیره کرده اید

درس های چالشی : این ها درس هایی هستند که شما نسبت به هم ترازهایتان معمولا یک یا چند واحد نمره ی کمتری کسب می کنید

در جلسه های پنج نفره شما با اتکا به نقاط قوت خود در کارنامه ی پنج نوع درس ، روش های موفق خود را در هر درس توضیح می دهید و این روش های موفق را برای آینده نیز ادامه می دهید  . اگر در کارنامه ی پروژه ایتان نسبت به پروژه های قبل پیشرفت داشته اید دلایل اصلی این پیشرفت را نیز بیان می کنید . سپس برای پروژه ی بعد هدف گذاری می کنید . هدف گذاریتان را واقع بینانه تنظیم کنید و راهکارهایتان را نیز توضیح دهید . از ایده های اولیا و پشتیبان و معلمان و سایر دوستان خود نیز بهره بگیرید . ایده هایی را که مناسب تشخیص می دهید چند بار آزمایش کنید و اگر برایتان مفید و موثر بود ادامه دهید اما این را بدانید که زحمت و تلاش شرط اول و مقدماتی هر پیروزی است .

امیدوارم با بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر وموثرتر از جعبه ابزار کارنامه بتوانید آینده ی خود را خودتان بهتر بسازید و با سعی و تلاش پیوسته و افزایش مهارت های فراشناختی به جایگاهی که در خور زحمت و آگاهی و دانش  شماست برسید . کاظم قلم چیپاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب