کنکور 98

پیش به سوی موفقیت

ارتباط شما با کتاب در تابستان نباید قطع شود. حتی اگر زمان مطالعه‌ی کمی داشته باشید از درس خواندن فاصله نگیرید.

پیش به سوی موفقیت

انتخاب مسیر درست برای دست‌یابی به موفقیت نتیجه‌ی یک برنامه‌ریزی مناسب و داشتن هدف بلندمدت است. هدفتان را قبل از آغاز مدارس انتخاب کنید؛ زمانی که هنوز خیلی‌ها در پی گذراندن ایام تعطیلات تابستان هستند.

ارتباط شما با کتاب‌ در تابستان نباید قطع شود. حتی اگر زمان مطالعه‌ی کمی داشته باشید از درس خواندن فاصله نگیرید.

فرصت سه‌ماهه‌ی تابستان بهترین زمان برای مرور، جمع‌بندی و یادآوری و حتی یادگیری مطالبی است که شاید در دوران مدرسه قادر به یادگیری کامل آن‌ها نبوده‌اید.

هدف اکثر دانش‌آموزان از مطالعه در تابستان پیش‌خوانی و یادگیری مطالب جدید درسی است.

تا زمانی که این فرصت‌های طلایی را در اختیار دارید می‌توانید به  بهترین  نحو برای دست پیدا کردن به موفقیت‌ تلاش کنید.

دست‌یابی به موفقیت آسان است؛ فقط کافی است بخواهید به آن دست پیدا کنید.