پیش‌خوانی ابزار شخصی‌سازی

وجه تمایز برنامه‌ی راهبردی تابستان، قابلیت انتخاب برای مطالعه بین پیش‌خوانی و برگشت به گذشته است.

پیش‌خوانی ابزار شخصی‌سازی

پیش‌خوانی موفق‌ترین ابزار برای شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی است. در آزمون‌هایی که میزان تدریس‌شده‌ی درس کم‌تر از میزان بودجه‌بندی آزمون باشد، پیش‌خوانی با نتایج شگفت‌انگیزش عامل موفقیت دانش‌آموز خواهد بود. برای برنامه‌ی تابستان نیز جایگاه ویژه‌ای برای عامل تعیین‌کننده‌ی پیش‌خوانی در نظر گرفته شده است. وجه تمایز برنامه‌ی راهبردی تابستان، قابلیت انتخاب برای مطالعه بین پیش‌خوانی و برگشت به گذشته است. با انتخاب کردن اولویت پیش‌خوانی، تلاش‌های تابستانی دانش‌آموز به سمت حضور فعال‌تر در کلاس‌های درس سال آینده‌ و افزایش تسلط می‌رود.

پیش‌خوانی دقیقاً نقطه‌ی مقابل حضور غیر فعال در کلاس است. وقتی مطلبی را پیش‌خوانی کرده باشید شرایط بسیار مناسبی را فراهم کرده‌اید تا در کلاس درس علاوه بر مرور مجدد مطلب، هم به تکمیل یادگیری‌های اولیه بپردازید و هم زمان مناسبی برای انجام فرایند‌های تکمیلی مانند حل تست ایجاد کنید.

باید از سه جنبه به تکنیک مهم پیش‌خوانی توجه داشته باشید: نقش آن در مدیریت مطالعه و بهره‌وری یادگیری در کلاس درس، تأثیر فراوان پیش‌خوانی در پوشش دادن درس‌هایی که گاهی در آن‌ها از برنامه‌ی راهبردی عقب‌تر هستید و نقش تعیین‌کننده‌ی پیش‌خوانی در پروژه‌ای مانند پروژه‌ی تابستان.