حیطه‌های شناختی بنجامین بلوم از ابتدا تا امروز

در اواسط دهه‌ی1950، بنجامین بلوم سه حوزه‌ی یادگیری را در کتاب خود معرفی کرد که هر کدام از این حوزه‌‌ها به حوزه‌ی قبلی خود وابسته است.

حیطه‌های شناختی بنجامین بلوم از ابتدا تا امروز

در اواسط دهه‌ی1950، بنجامین بلوم سه حوزه‌ی یادگیری را در کتاب خود معرفی کرد که هر کدام از این حوزه‌‌ها به حوزه‌ی قبلی خود وابسته است و هر کس برای یادگیری باید تمام این 3 سطح را طی کند.

بخش نخست: حوزه‌ی شناختی

حوزه‌ی شناختی، نخستین حوزه‌ی یادگیری است و خود شامل 6 زیرشاخه است:

- اولین زیرشاخه‌ی حوزه‌ی شناخت، «دانش» است که به یادگیرنده این امکان را می‌دهد تا اطلاعات وسیعی جمع‌آوری کرده و بازشناسی ساده‌ای از عناوین داشته باشد.

دومین زیرشاخه، «ادراک» است که به یادگیرنده امکان می‌دهد مطالب را سامان داده و درکی از جزئیات موضوع ارائه‌شده داشته باشد. درواقع در این زیرشاخه یادگیرنده توانایی تبدیل اطلاعات شفاهی به زبان مادری را خواهد داشت.

سومین زیرشاخه، «کاربرد» است که این امکان را به یادگیرنده می‌دهد تا از مطالب آموخته‌شده در جایگاه درست به‌خوبی استفاده کند.

چهارمین زیرشاخه، «تحلیل» است که باید یادگیرنده بتواند تمام اطلاعات کسب‌شده را تجزیه و تحلیل کرده و مطالب را روان‌تر درک کند. درواقع باید بتواند مطالب پیچیده را به بخش‌های ساده‌تر تقسیم کند.

پنجمین زیرشاخه، «ترکیب» است که به یادگیرنده امکان می‌دهد اطلاعات جزئی را مشخص کرده و با آن‌ها مطالب جدید خلق کند.

ششمین زیرشاخه، «ارزش‌یابی» است که از یادگیرنده خواسته می‌شود تمام اطلاعات را به یک‌باره به ذهن سپرده و پیرامون مسائل به ارزیابی بپردازد.

بخش دوم: حوزه‌ی عاطفی

این حوزه در زمینه‌ی نگرش‌ها، روحیات و عواطف یادگیرنده است که از سطوح گسترده‌ای همچون خانواده، محیط مدرسه، دوستان و... تأثیر می‌پذیرد.

نخستین زیرشاخه، «دریافت» است که یادگیرنده با دقت به مطالب گفته‌شده توجه می‌کند و نسبت به اهمیت یادگیری تمایل نشان می‌دهد.

دومین زیرشاخه، «واکنش» است که یادگیرنده از مطالعه لذت برده و برای انجام کارهای ویژه داوطلب می‌شود.

سومین زیرشاخه، «ارزش‌گذاری» است که یادگیرنده نسبت به پیشرفت جامعه و نقش معلم در زندگی ارج می‌نهد.

چهارمین زیرشاخه، «سازمان‌بندی ارزش‌ها» است که یادگیرنده نقش برنامه‌ریزی منظم در حل مسائل را می‌شناسد و مطابق برنامه برای امور مختلف اولویت‌بندی می‌کند.

پنجمین زیرشاخه، «تبلور ارزش‌ها» است که شخص مستقل است و برای انجام کار مستقل از خود اعتمادبه‌نفس نشان می‌دهد.

بخش سوم: حوزه‌ی روانی- حرکتی

این حوزه به پرورش حرکات کلی بدن و آموزش انواع حرفه مربوط می‌شود.

زیرشاخه‌های آن عبارت‌اند از:

- حرکات بنیادی (کنترل کم از سوی دیگران)

- حرکات کلی (حرکات ضروری)

- حرکات معمولی (انواع کنترل و بداهه‌گویی)

- حرکات خلاق (حرکات انحصاری یک دانش‌آموز)مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24