مهارت عامل اصلی موفقیت بعد از جلسه‌ی اتمام حجت

از جمله متد‌های اصلی برای تست‌زنی نتیجه‌بخش، داشتن درک قوی و اشراف کامل نسبت به مبحث مورد نظر از کتاب درسی است.

مهارت عامل اصلی موفقیت بعد از جلسه‌ی اتمام حجت

دانش‌آموزان کانونی بعد از اولین جلسه‌ی دیدار و آشنایی با مشاور و فراگیری تکنیک‌های اولیه و آشنایی با منابع مطالعاتی و کتاب‌های تستی کانون که از جمله مهم‌ترین ابزار‌های دانش‌آموزان است به‌تدریج وارد مرحله‌ی ارزیابی و آزمون‌ می‌شوند.

از جمله متد‌های اصلی برای تست‌زنی نتیجه‌بخش، داشتن درک قوی و اشراف کامل نسبت به مبحث مورد نظر از کتاب درسی است. دانش‌آموزان کوشا می‌دانند در این بازه توجه به مراحل مطالعه که شامل ادراک، تثبیت، تسلط، آزمون‌های برنامه‌ای و جمع‌بندی آزمون است باید توجه ویژه داشته باشند.

مرحله‌ی دوم استفاده‌ی حداکثری از عامل زمان است. دانش‌آموزان باید مدیریت زمان را علاوه بر آزمون در خانه نیز تمرین کنند؛ بنابراین زمان در مدیریت مطالعه بسیار مؤثر خواهد بود. در این مرحله از جمله ویژگی‌های کتاب‌های کانون که بررسی مبحث‌محور و تقسیم سؤالات است جلوه‌گر خواهد شد. هم‌چنین دانش‌آموز می‌تواند با ابتکار خود سؤالات را به 3 قسمت «کاملاً مسلطم»، «نسبتاً مسلطم» و «تسلط ندارم» تقسیم کند. دانش‌آموز بعد از مطالعه به صورت مبحث‌محور می‌داند که در مبحث مورد نظر کدام‌یک از نسبت‌های تقسیم‌شده را به دست آورده است. به‌عبارتی داوطلب باید بیش‌ترین بازه‌ی زمانی خود را برای حفظ نقاط قوت از مبحث مورد نظر اختصاص داده و در زمان‌بندی مباحثی که تسلط کامل حاصل نشده به جای تست‌زنی فرایند بازیابی و حل سؤال تشریحی را در دستور کار خود قرار دهد.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
تابع قدرمطلق از حسابان يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : علی هاشمی