مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی شخصی ، دفتر برنامه ریزی

هر دانش آموزی در کانون دو نوع برنامه دارد : برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها و برنامه‌ی شخصی . ابزار اصلی برنامه‌ی شخصی دانش آموزان دفتر برنامه ریزی است .

مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی شخصی ، دفتر برنامه ریزیهر دانش آموزی در کانون دو نوع برنامه دارد : برنامه ی راهبردی آزمون ها و برنامه ی شخصی . ابزار اصلی برنامه ی شخصی دانش آموزان دفتر برنامه ریزی است .


 امسال در گفت و گو با دانش آموزان برتر متوجه شدم هر دو رتبه ی یک کشوری در رشته های ریاضی و تجربی ، ساعات دقیق مطالعه ی خود را می دانند . هر دوی این دانش آموزان دفتر برنامه ریزی داشتند .

دفتر برنامه ریزی به شما کمک می کنند خودتان را بهتر بشناسید نقاط قوت خود را بهتر بشناسید و علت کاهش نمره در بعضی درس ها را متوجه شوید . اولین دلیل برای کاهش نمره ، این است که در آن درس کم وقت گذاشته اید و دومین دلیل نداشتن روش های مناسب برای مطالعه ی آن درس است . به کمک دفتر برنامه ریزی می توانید مهارت های فراشناختی خود را تقویت کنید . خود تنظیمی تان را ارتقا دهید و به طور پیوسته بر کمیت و کیفیت مطالعه ی خود بیفزایید و نتایج بهتری بگیرید .

نوشتن دفتر برنامه ریزی وقت خیلی کمی از شما می گیرد . کافی است روزی یک دقیقه وقت صرف کنید . اما بهتر این است که دفتر را جایی در نزدیکی خود قرار دهید . مثلا روی میز مطالعه . وبلافاصله  پس از مطالعه ی هر درس زمان مطالعه را در ستون همان روز در دفتر برنامه ریزی یادداشت کنید . اما اگر نتوانستید ، در پایان روز هم می توانید ساعت های مطالعه را یادداشت کنید . اگر رابطه تان با مادر و پدرتان از لحاظ آموزشی هم خوب است می توانید از پدر و مادرتان بخواهید تا ساعت های مطالعه را در صورت تنبلی شما یادداشت کنند. فراموشی در نوشتن ساعات مطالعه دو دلیل مهم دارد یکی این است که ما معمولا نمی خواهیم به خودمان پاسخ دهیم و از دیدن تنبلی ها وکم کاری هایمان فرار می کنیم و دومین دلیل این است که با نوشتن ساعت های مطالعه فکر می کنیم که داریم کنترل می شویم یک حس مبهم کنترل شدن و منظم بودن ما را از نوشتن ساعت های مطالعه باز می دارد . در این جا رابطه ی خوب با مادر و پدر می تواند به شما کمک کند . البته خیلی بهتر است که ساعت های مطالعه را خودتان بنویسید و نگران تنبلی هایتان نباشید . همه ی آدم ها در حدی و به میزانی تنبلی و کم کاری دارند . در دفتر برنامه ریزی نوشته ام که هرگاه یک یا چند روز متوالی درس نخواندید در ستون همان روزیک عدد صفر درخانه ی مربوط به جمع پایان روزبنویسید. دقت کنید که یک عدد صفر کافی است . لازم نیست در همه ی خانه های مربوط به هر روز صفر بگذارید . این صفر هشدار دهنده است و شما را ترغیب می کند در روزهای بعدی بیشتر و بهتر بخوانید و زودتر خودتان را پیدا کنید و به تلاش تان ادامه دهید . یادتان باشد که این دفتر مال خود شماست و بیشترین استفاده ی این دفتر برای خود تنظیمی شماست . دیگران می توانند به شما کمک کنند اما بهره بردار اصلی از این دفتر خود شما هستید .هر صفحه ی این دفتر دنیایی از خاطره برای خود شما به همراه دارد . البته دفتر برنامه ریزی دفتر خاطرات نیست . مهم ترین ابزار برنامه ریزی شخصی شماست که به همراه خود خاطرات شیرین زندگی آموزشی شما را نیز تداعی می کند .

پس از این که ساعت های مطالعه ی هر روز را نوشتید در پایان روز ساعت مطالعه ی همان روز را جمع می کنید . پیشنهاد می کنم ساعات مطالعه ی هر روز را در همان روز جمع کنید و به آخر هفته یا روزهای بعد موکول نکنید . در پایان هفته جمع ساعت های مطالعه ی هر درس را در هر ردیف نیز به دست آورید و جمع ساعات مطالعه ی هفته را نیز مشخص کنید . جمع ساعات مطالعه ی هفتگی مهم ترین عدد در دفتر برنامه ریزی شماست .

در روزهای جمعه ، پس از برگزاری آزمون و وقتی کارنامه ی آزمون را دریافت کردید نتایج هر درس را با ساعات مطالعه ی آن درس در دو هفته ی قبل مقایسه کنید و از مقایسه نتایج آزمون با تعداد ساعات مطالعه ی هر درس تشخیص دهید که آیا به اندازه ی ساعت های مطالعه نتیجه گرفته اید یا کمتر یا بیشتر . از این جا تشخیص دهید که روش های مطالعه تان چگونه بوده است و آیا روش های مطالعه تان نیاز به تصحیح و بهبود دارد یا خیر.

مهم ترین صفحه ی دفتر برنامه ریزی صفحه ی 182 دفتر است . این صفحه صفحه ی جمع بندی است در پایان هر هفته یک ستون از جدول جمع بندی هفتگی را تکمیل کنید . این کار هم در هر هفته فقط یک دقیق از وقت شما رامی گیرد . اگر پنج هفته جدول جمع بندی هفتگی را تکمیل کنید یک واقعیت شگفت انگیز دیگر برایتان آشکار می شود و خودتان را بهتر خواهید شناخت . این واقعیت بسیار ساده ودرعین حال شگفت انگیز را کسانی خواهند شناخت و به خودشناسی و خود آگاهی خود بیشتر اشراف پیدا خواهند کرد که این صفحه را حداقل به مدت پنج هفته تکمیل نمایند . درباره ی دفتر برنامه ریزی و برنامه ریزی شخصی شما باز هم سخن خواهیم گفت .

شما آینده خودتان را خودتان می سازید . اولین گام در این راه خودآگاهی شما ست . با تکمیل دفتر برنامه ریزی خودآگاهی و خود تنظیمی تان را افزایش دهید .

پیروز باشید

کاظم قلم چیمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24