درسنامه جامع گردش مواد برای آمادگی در آزمون 3 شهریور

در فایل درسنامه ای برای یازدهمی‌های ارائه شده است .

درسنامه جامع گردش مواد برای آمادگی در آزمون 3 شهریور

یازدهمی های عزیز در درسنامه زیر نکاتی توضیحی و تستی از مبحث گردش مواد که یکی از مهم ترین مباحث زیست شناسی دهم است را برای شما آماده کردیم . با مطالعه این درسنامه می توانید توانایی و دانش خود را برای آزمون 3 شهریور افزایش دهید . در روز دوشنبه نیز تست های این مبحث بر روی سایت قرار خواهد گرفت که می توانید جهت ارزیابی و افزایش تسلط خود از این تست ها نیز استفاده کنید . این مجموعه  توسط نگین حسینی - دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران برای شما آماده شده است .