کنکور 98

رشته روانشناسی از دیدگاه فرهاد علی نژاد (رتبه‌ی 5 منطقه 2)

معرفی رشته روانشناسی از دیدگاه فرهاد علی نژاد (رتبه‌ی 5 منطقه 2 کنکور سراسری 95) دانشجوی روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

رشته روانشناسی از دیدگاه فرهاد علی نژاد (رتبه‌ی 5 منطقه 2)

رشته روانشناسی از دیدگاه فرهاد علی نژادتعریف و کارکرد روانشناسی :از دیرباز‌ بزرگترین متفکران جهان‌بر این نکته تاکید داشته اند که "خودشناسی" ارزشمندترین دانشی است که انسان می تواند به دست آورد. ابعاد مهمی از این دانش در علم روانشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.


روانشناسی علم مطالعه ی رفتار و ذهن است که تمامی جنبه های خودآگاه و ناخودآگاه تجربه ی انسانی را در برمی گیرد. این علم رشته ای دانشگاهی است که با وضع اصول کلی و نیز تحقیق بر روی موارد خاص، در پی فهم رفتار افراد و گروه های انسانی است ؛ در واقع روانشناسان به دنبال فهم نقش فرآیند های ذهنی (مانند احساس، ادراک، تفکر، هوش ،شخصیت، هیجان ، انگیزش و ...) در رفتار فردی و اجتماعی انسان ها هستند.
گرایش های روانشناسی : 


گرایش های رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران از سال ۱۳۹۴ به دنبال بررسی های انجام شده توسط کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی (زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی) ، در یک گرایش که در دفترچه انتخاب رشته کنکور با نام "روانشناسی" موجود است ، ادغام شده است.
به دنبال این تغییرات ، گرایش های جدید در مقطع ارشد و دکترا این رشته راه اندازی شده است ؛ از جمله : روانشناسی سلامت ، روانشناسی دین ، روانشناسی ورزش ، روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی مثبت ، روانشناسی رشد و ...
گرایش های اصلی رشته روانشناسی در مقطع ارشد و دکترا عبارتند از : 


۱_ روانشناسی عمومی :
مربوط به شناخت مسائل روانشناسی ، علل رفتار های انسان ، چگونگی استفاده از روانشناسی در آموزش و پرورش ، شناخت کودکان عادی و استثنائی و کاربرد روانشناسی در مسائل روانی_اجتماعی

۲_ روانشناسی بالینی :
مرتبط با شناخت ناهنجاری های رفتار انسان، تغییر و درمان آن ها و راه پیشگیری از آن ها با توجه به اصول روانشناختی

۳_ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان :
که از سال ۸۴ به مجموعه افزوده شد و مشابه روانشناسی بالینی با تاکید بیشتر بر اختلالات دوران کودکی و نوجوانی است.

۴_ روانشناسی صنعتی و سازمانی :
عبارت است از مطالعه علمی رابطه میان انسان و دنیای کار. جنبه علمی این گرایش شامل مطالعه انسان در دنیای کار است و جنبه ی عملی آن مشتمل بر کاربرد علم موجود برای حل و رفع مسائل و مشکلات کارکنان سازمان های مختلف است.

۵_ روانسنجی (سنجش و اندازه گیری) :
به کاربرد آمار و سنجش و اندازه گیری در تحقیقات روانشناسی و آموزش می پردازد.

از دیگر گرایش های این رشته می توان به خانواده درمانی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی اسلامی (با گرایش مثبت گرا) ، روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی و ... اشاره کرد.
بازار کار :


در سال های اخیر بازار کار روانشناسی در ایران رشد چشمگیری داشته است و با توجه به اینکه در جامعه ما ، کم کم به ارزش متخصصان این رشته و خدمات آن ها پی برده شده است ، انتخاب این رشته می تواند آینده شغلی خوبی را برای دانش آموزان رقم بزند.
فرهاد_علی_نژاد ، رتبه ۵ منطقه ۲ کنکور سراسری سال ۹۵ ، دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی