10 نفر، 40 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون

نتایج کنکور اعلام شد و شگفتی اعداد یک بار دیگر خودش را نشان داد. نگاهی به 10 نفر اول کشور در رشته‌ی تجربی بیندازید و به این اعداد خوب فکر کنید.

10 نفر، 40 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون

نتایج کنکور اعلام شد و شگفتی اعداد یک بار دیگر خودش را نشان داد. نگاهی به 10 نفر اول کشور در رشته‌ی تجربی بیندازید و به این اعداد خوب فکر کنید.

10 – هر 10 نفر اول کشور در رشته‌ی تجربی در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند.

40 – این 10 نفر در مجموع 40 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند؛ یعنی به طور میانگین هر کدام از آن‌ها 4 سال در آزمون‌ها حضور داشتند و از سال‌های پایه به کانون آمدند.

691 – این 10 نفر در مجموع در 691 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کردند؛ یعنی به طور میانگین هر کدام در 69 آزمون حضور داشته‌اند.

130 – رتبه‌ی 10 تجربی کشور یعنی مهدی روانخواه از  یاسوج در 130 آزمون برنامه‌ای شرکت کرده است. او از اول راهنمایی به کانون آمد و 7 سال مداوم در آزمون‌ها حضور داشت.

نظر شما چیست؟

به نظر می‌رسد به این جمله که شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون یک ضرورت برای موفقیت است، باید بیش‌تر بیندیشیم. فراموش نکنیم که مسیر موفقیت از سال‌های پایه آغاز می‌شود.


10 نفر، 40 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون


پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب