10 نفر، 40 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون

نتایج کنکور اعلام شد و شگفتی اعداد یک بار دیگر خودش را نشان داد. نگاهی به 10 نفر اول کشور در رشته‌ی تجربی بیندازید و به این اعداد خوب فکر کنید.

10 نفر، 40 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون

نتایج کنکور اعلام شد و شگفتی اعداد یک بار دیگر خودش را نشان داد. نگاهی به 10 نفر اول کشور در رشته‌ی تجربی بیندازید و به این اعداد خوب فکر کنید.

10 – هر 10 نفر اول کشور در رشته‌ی تجربی در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند.

40 – این 10 نفر در مجموع 40 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند؛ یعنی به طور میانگین هر کدام از آن‌ها 4 سال در آزمون‌ها حضور داشتند و از سال‌های پایه به کانون آمدند.

691 – این 10 نفر در مجموع در 691 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کردند؛ یعنی به طور میانگین هر کدام در 69 آزمون حضور داشته‌اند.

130 – رتبه‌ی 10 تجربی کشور یعنی مهدی روانخواه از  یاسوج در 130 آزمون برنامه‌ای شرکت کرده است. او از اول راهنمایی به کانون آمد و 7 سال مداوم در آزمون‌ها حضور داشت.

نظر شما چیست؟

به نظر می‌رسد به این جمله که شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون یک ضرورت برای موفقیت است، باید بیش‌تر بیندیشیم. فراموش نکنیم که مسیر موفقیت از سال‌های پایه آغاز می‌شود.


10 نفر، 40 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
درس 6 تا 8 از فارسی پنجم دبستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( پنجم دبستان)
دبیر : الهام رضایی