امکانات و تغییرات مهم ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال 1396

هرسال تغییرات دفترچه ، از مهمترین نکات مورد توجه داوطلبان می‌باشد ، در این مطلب سعی کردم ، مهمترین تغییرات دانشگاه‌های علوم پزشکی را با رویکرد دانشگاه محور ارایه دهم.

امکانات و تغییرات مهم ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال 1396

امکانات و تغییرات ظرفیت مهم رشته های دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1396


شما می توانید در این مطلب ، مهمترین تغییرات رشته های علوم پزشکی را در یک نگاه ببینید و متوجه تغییرات دفترچه در هر دانشگاه علوم پزشکی بشوید.


دانشگاه تهران :

  1. افزایش ظرفیت داروسازی 2 نفر (80 به 82 )

  2. افزایش ظرفیت دندان 2 نفر ( 48 به 50)

  3. افزایش پرستاری از 100 به 164

  4. حذف پردیس دندانپزشکی

  5. افزودن ظرفیت مازاد در رشته های زیر (برگرفته از خود دفترچه)


امکانات و تغییرات مهم ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال 1396


دانشگاه شاهد تهران :

افزایش ظرفیت اتاق عمل(30 به 40) و پرستاری (20 به 30)


دانشگاه شهید بهشتی :

افزایش  پزشکی نیمسال اول از 80 به 86

 افزایش  پزشکی نیمسال دوم از 80 به 84

داروسازی – کاهش از 46 به 44

پرستاری افزایش ظرفیت 60 نفر(176 به 236نفر) (عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامه  مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابع)

افزودن پردیس کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی

افرودن پردیس رشته هوشبری

افزودن رشته هوشبری به بهشتی  مجتمع آموزش عالی سلامت در ورامین


دانشگاه ایران:     

افزایش ظرفیت پزشکی از 148 به192

حذف پردیس خودگردان – پزشکی و افزودن ظرفیت این کد به روزانه

کاهش ظرفیت پرستاری از 152 به 80 در دوره روزانه

افزودن پردیس خودگردان در رشته های پرستاری

افزودن ظرفیت مازاد مامایی 5 نفر


دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

حذف بورسیه سپاه در رشته پزشکی

کاهش ظرفیت پزشکی از 94 به 80

حذف ظرفیت مازاد داروسازی  و نیز کاهش داروسازی روزانه از 26 به 24 نفر

افزودن ظرفیت مازاد مهندسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای


دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حذف بورسیه سپاه در رشته پزشکی و افزودن ظرفیت این کد به روزانه

کاهش ظرفیت داروسازی از 61 به 56 نفر

کاهش ظرفیت دندان پزشکی از 60 به 54 نفر

حذف رشته های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی از پردیس های خودگردان و افزودن ظرفیت مازاد در این رشته ها با کاهش ظرفیت

حذف پزشکی پردیس با 60 نفر ظرفیت و اضافه شدن مازاد با 29 نفر ظرفیت

حذف داروسازی پردیس با 32 نفر ظرفیت و اضافه شدن مازاد با 10 نفر ظرفیت

حذف دندان پزشکی پردیس با 35 نفر ظرفیت و اضافه شدن مازاد با 4 نفر ظرفیت


دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

حذف بورسیه سپاه در رشته پزشکی

کاهش ظرفیت در رشته پزشکی از 46 به 44 نفر


دانشگاه علوم پزشکی قم:

کاهش ظرفیت پزشکی از 52 به 40 نفر

کاهش ظرفیت دندانپزشکی از 30 به 24 نفر


دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

کاهش ظرفیت پزشکی از 76 به 66 نفر

حذف بورسیه سپاه در رشته پزشکی ( ظرفیت 7 نفر)

افزایش ظرفیت داروسازی از 20 به 24 نفر

کاهش ظرفیت دندان پزشکی از 54 به 40 نفر

افزایش ظرفیت پردیس پزشکی از 30 به 41 نفر


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

حذف بورسیه سپاه در کلیه رشته ها

کاهش ظرفیت پزشکی از 144 به 132 نفر

افزایش ظرفیت داروسازی از 50 به 56

کاهش ظرفیت دندانپزشکی از 46 به 42 نفر

افزایش پردیس های خودگردان از 11 به 19 پردیس در سال 96
پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب