انواع ممنوعیت و محدودیت در انگلیسی

انواع ممنوعیت و محدودیت در انگلیسی را در این قسمت بیاموزیم

انواع ممنوعیت و محدودیت در انگلیسی

forbidden:ممنوع

prohibited:ممنوع قانونی

banned:منع قانونی شده

illegal:غیرقانونی

not allowod:اجازه نداشتن

impermissible:ممنوع،غیرمجاز،ناروا

restricted:تحریم شده/مورد محدودیت قرار گرفته


پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب