سؤال‌های متداول در خصوص انتخاب رشته تجربی

پاسخ به سؤال‌های متداول در مورد انتخاب رشته ضمیمه شده است.

سؤال‌های متداول در خصوص انتخاب رشته تجربی

پاسخ به سؤال‌های متداول در مورد انتخاب رشته ضمیمه شده است.رشته‌های «نیمه متمرکز» چه نوع رشته‌هایی هستند؟

یکی از مواردی که داوطلبان آزمون سراسری با آن برخورد دارند و معمولا ابهامات و سوالات زیادی را در اذهان آنها ایجاد

می‌کند، «تعریف دانشگاه نیمه‌متمرکز»، «فرق دانشگاه متمرکز و نیمه‌متمرکز» و «شرایط قبولی و پذیرش و یا انصراف از

آن» است .

رشته‌های نیمه‌متمرکز چه نوع رشته‌هایی هستند؟

در تعریفی ساده، رشته‌های نیمه‌متمرکز عبارتند از: «رشته‌هایی که پذیرش دانشجو در آنها نیاز به مصاحبه، معاینه و

آزمون عملی و علمی دارد، رشته‌های نیمه‌متمرکز نامیده می‌شود و رشته‌هایی که پذیرش دانشجو در آن بدون طی

مراحل فوق و فقط بر اساس نمرات آزمون سراسری صورت می گیرد، رشته‌هایی متمرکز هستند. داوطلبانی که این

رشته‌ها(رشته‌های نیمه‌متمرکز) را در برگه انتخاب رشته خود انتخاب کنند، در صورتیکه نمره لازم در کنکور سراسری را

کسب کرده باشند، بصورت چند برابر ظرفیت به مصاحبه حضوری دعوت می‌شوند.»


کدام دسته از داوطلبان می‌توانند رشته‌های نیمه‌متمرکز را انتخاب نمایند؟

آن دسته از داوطلبانی که در آزمون سراسری شرکت کنند و بر اساس کارنامه آزمون خود، مجاز به انتخاب رشته‌های

تحصیلی دوره روزانه، شبانه و نیمه‌حضوری شوند، می‌توانند حداکثر 2 کد رشته از مجموع کد رشته‌های نیمه‌متمرکز

موجود در گروه آزمایشی خود را با توجه به شرایط و ضوابط رشته‌های مذکور، علاوه بر کد رشته‌های متمرکز انتخاب

نمایند.

بدیهی است، آن دسته از داوطلبان که علاوه بر گروه آزمایشی خود، متقاضی شرکت در گروه هنر و یا زبان‌های خارجی

نیز بوده‌اند و مجاز شده‌اند، می‌توانند در هر یک از این گروه‌ها هم دو کد رشته نیمه متمرکز را انتخاب و در فرم انتخاب

رشته درج نمایند.

زمان قطعی شدن قبولی در رشته‌های نیمه‌متمرکز

معرفی چند برابرِ ظرفیتِ رشته‌های نیمه متمرکز به عنوان قبولی نهایی محسوب نمی‌گردد، لیکن داوطلبانی که مراحل

مختلف مصاحبه، معاینه و آزمون عملی را با موفقیت طی نمایند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی به عنوان قبولی اعلام

شوند، پذیرفته شده رشته نیمه متمرکز خواهند بود و این پذیرفته شدن به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی

برای داوطلب محسوب می‌گردد.

شرایط انصراف از رشته‌های نیمه متمرکز

کسانی که در مرحله اول(یعنی اعلام اسامی چند برابرِ ظرفیت) پذیرفته می‌شوند و انصراف می‌دهند، محرومیتی به آنان

تعلق نمی‌گیرد ولی کسانی که در مصاحبه شرکت می‌کنند و پذیرفته می‌شوند و در نهایت انصراف می‌دهند، به آنها

محرومیت تعلق می‌گیرد.

رشته‌های خاص کدام‌اند و چه تفاوتی با نیمه‌متمرکز دارند؟

رشته هایی هستند که دارای مصاحبه و گزینش هستند

اما فرق آن با رشته های نیمه متمرکز این است که شروع کلاسهای رشته های خاص از مهر اما رشته های نیمه متمرکز از

بهمن شروع می‌شود . 

خیلی مهم:

آیا میدانید بعضی از کد رشته های خاص ، باید در اولویت مشخص ثبت شود . 

مثلا اولویت 1 تا 20 

( حتما در ثبت این رشته ها دقت کنید)

: بعضی از این رشته های خاص دانشگاهها عبارتند از  

- دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

- دانشگاه شاهد 

- دانشگاه شهید مطهری

- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

- دانشگاه علوم قضایی

- دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان چیست؟


داشتن گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي

كسب نمره علمي كل 6500 و بالاتر در زيرگروه مربوط در آزمون سراسري

نداشتن هيچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت به نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي، در آغاز تحصيل

داشتن حداقل معدل كل پانزده  ديپلم پايان دوره

 داشتن حداكثر 22 سال تمام

بومي بودن داوطلب در استان محل پذيرش رشته هاي اعلام شده آموزش و پرورش (بومي استاني با اولويت شهرستان مورد نياز)

كساني كه به هر نحوي قبلاً مدرك كارداني و كارشناسي (پيوسته يا ناپيوسته) و بالاتر از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش

عالي دولتي يا غيردولتي، پيام نور، شبانه، دانشگاه هاي آزاد، غيرانفاعي و... به صورت معادل يا غيرمعادل دريافت نموده

اند مجاز به انتخاب هيچيك از رشته هاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي نمي باشند

 موفقیت در مصاحبه اختصاصي داوطلب از حرفه معلمی..
زیرگروه‌های آزمایشی گروه آزمایشی علوم تجربی

زیرگروه‌ها

مجموعه رشته‌هایی که دروس امتحانی آن‌ها دارای ضرایب یکسان می‌باشند

زیر گروه 1

پزشکی، داندانپزشکی، دامپزشکی، کار درمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)، پرستاری دندانپزشکی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، معلم فنی بهداشت، علوم آزمایشگاهی، مدارک پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی دامپزشکی، بهداشت عمومی (تمام گرایش‌ها)، بهداشت‌کار دهان و دندان، زیست‌شناسی (تمام گرایش‌ها)، روانشناسی (گرایش بالینی)، بورسیه رشته‌های پزشکی ستاد نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، علوم و صنایع غذایی، معلم فنی بهداشت- کودکیاری، زیست‌شناسی عمومی، دبیری زیست‌شناسی، مدیریت و کمیسر دریایی، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، کاردانی فوریت‌های پزشکی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 2)، زیست‌شناسی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 2)، شیمی (با ضریب 3) و زمین‌شناسی (با ضریب صفر)

زیر گروه 2

داروسازی، دبیری شیمی، شیمی (محض و کاربردی)، دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگ‌های ش.م.ه) ناوبری و فرماندهی کشتی، کاردانی شیمی کاربردی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 3)، زیست‌شناسی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 2)، شیمی (با ضریب 4) و زمین‌شناسی (با ضریب 1)

زیر گروه 3

زمین‌شناسی، دبیری زمین‌شناسی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 3)، زیست‌شناسی (با ضریب 2)، فیزیک (با ضریب 2)، شیمی (با ضریب2) و زمین‌شناسی (با ضریب 4)

زیر گروه 4

هوانوردی- ناوبری هوایی، هوانوردی- خلبانی، حسابداری، مدیریت (تمام گرایش‌ها)، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت بازرگانی دریایی، علوم اقتصادی (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایش‌ها)، کارشناسی مدیریت امور بانکی، مدیریت بیمه، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی امور حسابداری، اقتصاد نظری، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی، کارشناسی حسابداری (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایش‌ها)، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی (گرایش‌های فقه و اصول- فلسفه اسلامی)، علوم حدیث (تمام گرایش‌ها)، ادبیات و زبان عربی، ریاضی و فیزیک، کاردانی امور بیمه، کاردانی حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، اطلاعات نظامی، علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلیکوپتری، مهندسی نگهداری هواپیما، مهندسی سیستم، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کتابداری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم پایه انتظامی، خدمات مسافرتی و جهانگردی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 4)، زیست‌شناسی (با ضریب 2)، فیزیک (با ضریب 3)، شیمی (با ضریب 2) و زمین‌شناسی (با ضریب 1)

زیر گروه 5

تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی شیلات، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، تکنولوژی محیط زیست، مهندسی کشاورزی (تمام گرایش‌ها)، مهندسی فضای سبز، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، علوم اسلامی، کارشناسی خبرنگاری (گرایش‌های ورزشی و سیاسی)، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، حقوق، کاردانی تولید و بهره‌برداری، کارشناسی گیاهان دارویی و معطر، کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی پرورش زنبور عسل

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 3)، زیست‌شناسی (با ضریب 2)، فیزیک (با ضریب 2)، شیمی (با ضریب 2) و زمین‌شناسی (با ضریب 1)پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب