افعال و اصطلاحات مشابه

یادگیری کامل زبان و پاسخ‌گویی درست به تست‌ها به یادگیری و افزایش دامنه‌ی لغات بستگی دارد.

افعال و اصطلاحات مشابه

یادگیری کامل زبان و پاسخ‌گویی درست به تست‌ها به یادگیری و افزایش دامنه‌ی لغات بستگی دارد. گاهی در بین افعال و اصطلاحات با جابه‌جایی یا افزایش و کاهش چند حرف معنای لغات تغییر می‌کند.

برای تثبیت بهتر این افعال، دسته‌بندی برحسب ساختار ظاهری، نگارش صحیح و نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها در جمله موجب شفافیت ذهن شده و یادگیری را آسان‌تر می‌کند.

به طور مثال 1:

Thoroughکامل، جامع :

Through از میان، از طریق :

He looked through the windowاو از پنجره نگاه کرد :

The analysis was very thorough آن تحلیل بسیار جامع بود :

مثال 2:

besideکنار، جنب :

besides علاوه بر، اضافه بر :

She leaves her slipper beside her bedاو دمپایی‌اش را کنار تخت می‌گذارد :

Besides this test, I have two more this week:

علاوه بر این امتحان، دو امتحان دیگر هم در همین هفته دارم.

مثال 3:

Rememberبه خاطر آوردن:

Remindیادآوری کردن:

It's nice of you to remember my birthdayمحبت کردید روز تولد من یادتان بود :

Can you remind me to bring you the book  می‌توانی یادآوری کنی که کتاب را برایت بیاورم؟

مثال4:

Affectتأثیر گذاشتن :

effectتأثیر :

The drug was not affecting his speechدارو بر تکلم او تأثیری نگذاشت :

The effect of drug was quickتأثیر دارو خیلی سریع بود :

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب