فرق هاگ (اسپور) با گامت در گیاهان

هاگ قدرت تکثیر (تقسیم میتوز) دارد، ولی گامت قدرت تقسیم میتوز را ندارد.

فرق هاگ (اسپور) با گامت در گیاهان

- هاگ حاصل تقسیم «میوز» است، ولی گامت حاصل تقسیم «میتوز».

- هاگ قدرت تکثیر (تقسیم میتوز) دارد، ولی گامت قدرت تقسیم میتوز را ندارد.

- هاگ قدرت لقاح ندارد، ولی گامت دارد.

 - هاگ حاصل مرحله‌ی اسپوروفیتی است، ولی گامت حاصل مرحله‌ی گامتوفیتی.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب