سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 6 مرداد 96+فایل صوتی

در زیر، توصیه‌های مشاوره‌ای کاظم قلم‌چی در اولین جلسه‌ی برترهای تهران با کنکوری‌های 97 آمده است...

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 6 مرداد 96+فایل صوتی

در زیر، توصیه‌های مشاوره‌ای کاظم قلم‌چی در اولین جلسه‌ی برترهای تهران با کنکوری‌های 97 آمده است...

سه توصیه برای جلسه ی اول

نتایج یک تحقیق گسترده درباره ی موثرترین راهبردها برای پیشرفت درسی ، 10 راهبرد موثر را مشخص کرده است . اولین و موثرترین راهبرد ، بازخورد به دانش آموزان است و دومین راهبرد مهارت های فراشناختی است . ده ها تحقیق دیگر نیز اهمیت و تاثیر بازخوردهای منظم وپیوسته را تایید می کنند.

تجربه و دستاورد دانش آموزان برتر کانون در بیش از دو دهه برگزاری آزمون های برنامه ای کانون نیز همین دو نکته را تایید می کند .

دانش آموزان برتر به طور پیوسته در آزمون های برنامه ای شرکت می کنند . در دوره ی تابستان و در زمانی که دیگران درس خواندن را رها کرده اند دانش آموزان جدی ،هر دو هفته یک بار در جلسه ی آزمون های برنامه ای حاضر می شوند . کارنامه می گیرند . کارنامه های منظم ( بازخوردهای منظم ) سبب می شود این دانش آموزان به طور پیوسته در مسیر موفقیت به پیش بروند .

اولین توصیه : حضور منطم و پیوسته در آزمون های برنامه ای کانون

بنابراین اولین توصیه حضور منظم و پیوسته در آزمون های برنامه ای و ارزیابی کارنامه ی آزمون هاست . طی دو سال گذشته ، جعبه ابزار کارنامه را طراحی کرده ایم و شما با بهره گیری از کارنامه ی روز آزمون و پنج نوع کارنامه ی دیگر که هر یک با هدف مشخص طراحی شده است مسیر پیشرفت و موفقیت خود را هموار می کنید . با دریافت کارنامه ها و بازخوردهای منظم، آینده تان را می سازید .

در طی جلسه هایی که هر دو هفته یک بار پس از آزمون خواهیم داشت در باره ی موضوعاتی که باید یادبگیرید و تمرین کنید با شما گفت و گو خواهیم کرد :

برنامه ی راهبردی آزمون ها و شخصی سازی برنامه

نحوه ی مدیریت ناهماهنگی های احتمالی بین برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی آزمون ها با اولویت برنامه ی مدرسه

نحوه ی ارزیابی کارنامه پس از آزمون و در حین برگزاری آزمون ،

هدف گذاری (چند از ده) پس از هر آزمون و قبل از آزمون بعدی ،

خودنگاری آغازین و پایانی ،

یادگیری در جلسه ی آزمون و انواع یادگیری ها در جلسه ی آزمون ،

مدیریت زمان در جلسه ی آزمون ،تسلط بر سه روش استراتژِی بازگشت ، زمان های نقصانی ، ضربدر و منفی (کسی که فقط در آزمون ها شرکت می کند 10 درصد بهره می برد و کسی که این مهارت ها را نیز اجرا می کند بهره ی بیشتری می برد.) .

مدیریت اشتباهات ، یادگیری از اشتباهات ، پذیرش اشتباهات به عنوان بخش ضروری از فرایند یادگیری(کارنامه ی بازیابی را هم برای همین در نظر گرفته ایم.)

بی دقتی های پرتکرار و مدیریت بی دقتی ها (اشتباه ریشه ی علمی دارد ولی بی دقتی ریشه ی علمی ندارد)

یک برنامه ای باشید و در درجه‌ی اول طبق برنامه‌‌ی مدرسه سپس برنامه‌ی کانون که از برنامه‌ی مدرسه نیز جدا نیست، پیش بروید. قطاری که از ریل خارج شود اگر چه به ظاهر آزاد است ولی به جایی نخواهد رسید.

توصیه ی دوم : کسب مهارت های فراشناختی

دومین راهبرد برای موفقیت و پیشرفت درسی مهارت های فراشناختی است .

با کسب مهارت های فراشناختی هر دانش آموز می تواند بهترین و موثرترین روش های مطالعه ی مربوط به شخص خود را کشف کند ، تمرین کند ، برای خود و دیگران توضیح دهد و بنویسد و نتیجه ی موفقیت خود را چند برابر کند . فراشناخت یک دانش جدید است . روش های آن را باید به طور پیوسته و منظم در جلسه ها یادبگیرید و به کارببندید .هر دانش آموزی روش های یادگیری ویژه ی خود را دارد باید یاد بگیرید که این روش ها را تشخیص دهید و هفته به هفته روش هایتان را بهبود بخشید . کم نیستند دانش آموزانی که نمره های خوب می گیرند اما نمی توانند روش های خود را توضیح دهند، نمی توانند نتیجه ی خود را پیش بینی کنند و روی درستی روش هایشان مطمئن نیستند .

دانش آموزانی که ذهن واضح و شفاف تری دارند نتایج به مراتب بهتری از دیگران می گیرند .درباره ی روش های ویژه ی شما در جلسه های برترهای جمعه با شما صحبت می کنیم .

توصیه سوم :حضور اولیا

بسیاری از مردم تصور می کنند نقش آموزشی اولیا به سال های نخست زندگی فرزندان محدود می شود . حتی برخی افراد با نقش آموزشی اولیا در سال های دبستان هم موافق نیستند .اما موضوع به مراتب مهم تر است اولیا در دوران دبیرستان و به ویژه در سال قبل از ورود به دانشگاه و در اولین سال دانشگاه نقش آموزشی بسیار پررنگ و مهمی دارند . قرار نیست اولیا درس های مدرسه را به دانش آموزان تدریس کنند . حتی قرار نیست اولیا تحصیلات دانشگاهی داشته باشند یا وقت زیادی را در منزل صرف کنند . بسیاری از مهارت های سطح بالای شناختی و فراشناختی را اولیا می توانند به دانش آموزان بیاموزند . مهارت های تصمیم گیری ، حل مساله ، انتخاب ، داوری و ارزیابی ، مهارت هایی هستند که اولیا می توانند در همین سال های پایانی دبیرستان به فرزندانشان بیاموزند . نقش آموزشی اولیا فقط محدود به سال های نخست دبستان نمی شود . حتی والدینی که فرزندانشان را رها کرده اند سال کنکور فرصت مناسبی است که با فرزندانشان گفتگو کنند.

سه انتظار و توقع مشخص از اولیا داریم :

برای فرزندان وقت بیشتری اختصاص دهند .

با فرزندانشان بیشتر گفت و گو کنند

از امکانات سایت کانون استفاده کنند ، صفحه ی شخصی دانش آموز و صفحه ی شخصی خود را در سایت کانون پی گیری کنند.

و از دانش آموزان می خواهیم با اولیای خود گفت وگوکنند و ایشان را در جریان مسائل آموزشی خودبگذارند.درگیر شدن اولیا حتی اگر نظرات متفاوتی داشته باشند سبب افزایش تمرکز دانش آموز و افزایش قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل و افزایش مهارت های فراشناختی دانش آموز می شود .

برای این که به اهمیت آموزشی نقش اولیا ( با هر نوع شغل و تحصیلات و موقعیت ) را بهتر متوجه شوید ، پیشنهاد می کنم عکس ها و داستان های دانش آموزان برتر سال های گذشته را درسایت کانون مشاهده کنید

بهترین مشاور شما پدر و مادر شما هستند چرا که بیش از همه، شما را می شناسند و بیش از همه شما را دوست دارند. برنامه ی شما برای ورود به دانشگاه، یک کار گروهی و یک پروژه ی جمعی است . نقش پدران و مادران فقط به ایجاد فضا و محیط عاطفی محدود نمی شود .امسال بهره گیری از تجربه ها و همراهی فکری اولیا تاثیری تعیین کننده در موفقیت شما خواهد داشت . لطفا در جلسه ها هم همراه اولیای خود شرکت کنید !

انتخاب رشته نیز یکی از سوژه های گفتگو پدر و مادر و دانش آموزان می تواند باشد و طی سال، درباره‌ی آن گفتگو کنید و انتخاب رشته را نیز در چند روز انجام ندهید.

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 6 مرداد 96+فایل صوتی


سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 6 مرداد 96+فایل صوتی


سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 6 مرداد 96+فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 6 مرداد 96+فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 6 مرداد 96+فایل صوتی


سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 6 مرداد 96+فایل صوتی


انتخاب رشته

با توجه به این‌که انتخاب رشته را برای کنکوری‌های 96 پیش رو داریم مطالبی را در این راستا بیان می‌کنیم که برای شما نیز سوژه‌های تفکر و گفتگو خواهد بود:

سوال درباره ی اطلاعات انتخاب رشته

شبانه ، پیام نور، پردیس خودگردان ، مجازی ، غیرحضوری

نحوه ی پرکردن انتخاب رشته ،

رشته های جدید

آشنایی و اطلاعات از رشته ها

رتبه بندی دانشگاه ها

مقایسه ی اولویت دانشگاه ها

مهم ترین نیاز شما برای یک انتخاب رشته ی خوب و مطمئن،سبک و روش درست تصمیم گیری است . اگرروش صحیح تصمیم گیریرا یاد بگیرید و درست تصمیم بگیرید ،بعدها از انتخاب رشته ی خود پشیمان نخواهیدشد، به فکر تغییر رشته نخواهید افتاد و از رشته یا شغلی که دارید ناراضی نخواهید بود.

علاوه برخودآگاهی وروش صحیح تصمیم گیری ، به دو مورد زیر هم نیاز دارید:

1- اطلاعات صحیح برای این که بهترین انتخاب ها را انجام دهید : شامل اطلاعات فنی انتخاب رشته و آشنایی با مقررات و به ویژه مقررات جدید . این اطلاعات برای گروه های مختلف رتبه و بازه هایی ترازمتفاوت است

2 – چک لیست کنترلی برای پرهیز از اشتباهاتی که بعدا ممکن است سبب پشیمانی شما شود

اولین گام

اولین گام برای درست تصمیم گرفتن این است که خودتان را بشناسید و بدانید کهشما جزء کدام یک از این چهار گروه زیر هستید؟ روش تفکر و ابزارتصمیم گیری برای این چهار گروه متفاوت است .نیاز ایشان نیز به داشتن مشاور و نوع مشاوره و ابزارها و راهکارهایشان نیز متفاوت است .

گروه اول :کسانی هستند که رشته هایشان را انتخاب کرده اند . تصمیم خود را گرفته اند . با اولیا هم نظرهستند . یا این که اولیا تصمیم گیری را به دانش آموز واگذار کرده اند

گروه دوم :کسانی هستند که رشته ها را انتخاب کرده اند . تصمیمشان هم مشخص است . تا حد زیادی به تصمیم هایشان مطمئن هستند اما باز هم نیاز به مشاوره دارند و می خواهند مطمئن تر شوند . یا این که نظراتشان با خانواده یا با علاقه ی افراد دیگر متفاوت است و می خواهند از تردید بیرون بیایند. این گروه از دانش آموزان، انتخاب رشته را خودشان انجام می دهند ، نقش اصلی را خودشان دارند اما به مشاوره هم نیاز دارند

گروه سوم :در بعضی موارد نظرات مشخصی دارند اما در برخی موارد هم ابهام دارند مثلا در مورد اولویت یک رشته بر یک رشته ی دیگر یا یک دانشگاه بر دانشگاه دیگر یا رفتن به شهردیگر ، سوال و ابهام دارند . این گروه ، انتخاب رشته را به طور مشترک و با همکاری دیگران انجام می دهند اما خودشان هم در جریان انتخاب رشته فعال هستند

گروه چهارم :تصمیم قطعی و مشخصی ندارند ، رشته ها و علایق خود را کمتر می شناسند یا این که تفاوت چندانی بین رشته های مختلف قائل نیستند ترجیح می دهند این گروه ترجیح می دهند نقش مهم تر و اصلی را در انتخاب رشته یک مشاور آگاه و با تجربه داشته باشد .

قبل از پاسخ دادن به سوال بالا و این که جزء کدام یک از چهار گروه هستید بیشتر فکر کنید . البته هر چه نقش خودتان در تصمیم گیری بیشتر باشد بهتر است .زیرا برای زندگی و آینده ی خودتان تصمیم می گیرید.هر چقدر شناخت شما از خودتان بیشتر باشد و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آینده ی خودتان داشته باشید تصمیم بهتری خواهید گرفت .

اما نکته این جاست که هیچ یک از ما شناختمان از خودمان و احساس مسئولیتمان در باره ی آینده مان کامل نیست وهمه نیاز به هم فکری نزدیک ترین ، آگاه ترین و دلسوز ترین افراد نسبت به خودمان داریم بهترین این مشاوران هم پدر و مادر و اعضای خانواده هستند . نگران اختلاف نظرها یا بی تفاوتی های احتمالی نباشید حتما در مورد تصمیم های مهم زندگی تان با اعضای خانواده مشورت کنید .

اکنون با خودتان روراست باشید و مشخص کنید که جزء کدام یک از چهار گروه هستید تا بتوانید انتخاب رشته ی بهتری داشته باشید . به افرادی که فکر می کنند جزء گروه اول هستند و به مشورت دیگران نیازی ندارند توصیه می کنم به مشورت دیگران اهمیت بدهند و از سوی دیگر به دانش آموزان گروه چهارم توصیه می کنم کار انتخاب رشته و زندگی آینده ی خود را یک سره به دیگران نسپارند بلکه خودشان هم در جریان انتخاب رشته مشارکت فعال داشته باشند .

فرایند انتخاب رشته برای این چهار گروه روش های متفاوتی دارد در این جا به یک نمونه اشاره می کنم اگر شما جزء گروه اول یا دوم باشیدممکن استیک رشته را که در کنکوررتبه ی پایین تری می خواهد به رشته ی دیگری که رتبه ی بالاتری می خواهد ترجیح دهید و در انتخاب بین رشته های مختلف کاری به نظر دیگران و رتبه ی مورد نیاز برای رشته ها نداشته باشید. شما دقیقا می دانید ترجیج و علاقه تان چیست و شاید از هم اکنون آینده ی شغلی تان را نیز تصویر کرده باشید اما اگر جزء گروه چهارم باشید و خودتان شخصا یک رشته را بردیگری ترجیح ندهید باید به نظر عمومی یعنی رتبه ی مورد نیاز برای هر رشته و شانس و احتمال قبولی توجه کنید .

یعنی وقتی خودتان دقیقا نمی دانید چه چیزی را می خواهید باید به قضاوت دیگران مراجعه کنید و از دیگران کمک بگیرید .

به این سوال ها و موضوعات مهم برای انتخاب رشته فکر کنید :

ترجیح یک رشته به رشته ی دیگر ،

آشنایی و شناخت از رشته ها ،

مناسب بودن یک رشته برای دختران یا پسران ،

انتخاب شهرستان دیگر( یعنی آیا شهرهای دیگر را انتخاب می کنید ؟

کدام شهرها را ؟ و کدام شهر را بر دیگری ترجیج می دهید؟

کدام دانشگاه را بر دیگری ترجیح می دهید و بالا تر می نویسید؟

کف قابل قبول خود را کجا در نظر می گیرید ؟( یعنی این که تا کجا حاضر هستید سطح توقعتان را پایین بیاورید تا یک سال پشت کنکور نمانید )

آیا یک رشته ی پایین تر را در سراسری درشهردیگربه رشته ی بالاتردر دانشگاه آزاد ترجیح می دهید ؟

کدام رشته ها و کدام دانشگاه ها را برتر می دانید ؟

در مورد همه ی این سوال ها اگرخودتان نظر مشخصی ندارید آن گاه باید به رتبه ی قبولی ها و نظر دیگران مراجعه کنید .

یک توصیه هم برای مشاوره با دیگران :به سخن و نظر یک مشاور اکتفا نکنید نظر چند نفر را بشنوید و خودتان همراه خانواده تصمیم بگیرید .

اکنون تصمیم بگیرید که جزء کدام یک از چهار گروه بالا هستی این موضوع مشخص می کند که تا چه حد خودتان و به طور مستقل انتخاب ها را انجام خواهید داد و تا چه حد نیاز به اطلاعات و آمار رتبه ها و مشاوره با دیگران دارید . سعی کنید تا جایی که می توانید به این سوال ها پاسخ دهید . اگر جزء گروه سوم یا چهارم هستید وقتی قبلا به سوال های زیر فکر کنید در هنگام انتخاب رشته خودتان هم نقش فعال تر و موثرتری خواهید داشت . روش زیر، مسیر تفکر و تصمیم گیری را برای شما واضح تر وشفاف تر می کند .

ابتدا رشته ها را انتخاب کنید

سپس شهرها را انتخاب کنید

در پایان دانشگاه ها را انتخاب کنید

برای آن که راحت تر ، زودتر و بهتر ذهن خود را منظم کنید و تصمیم بگیرید قلم و کاغذ بردارید و دو سر طیف را مشخص کنید : آن چه حتما می خواهید و آن چه اصلا نمی خواهید . ابتدا از رشته ها شروع کنید

1- کدام رشته ها را حتما در فهرست خود خواهید نوشت ،

2 - کدام رشته ها را اصلا نمی خواهید و انتخاب نخواهید کرد .

اگر نمی توانید انواع رشته ها را به خاطر بیاورید می توانید به فهرست رشته های گروه آزمایشی ،در سایت کانون یا مجله ی آزمون مراجعه کنید ولی فعلا هر چه را به خاطر می آورید در دو سر طیف برای خودتان مشخص کنید .چه نوع رشته هایی را اصلا انتخاب نخواهید کرد و کدام نوع رشته ها را حتما در فهرست قرار خواهید داد ؟

پس از انتخاب رشته ها به سراغ شهرها بروید . به جز شهر خودتان آیا در شهر دیگری هم انتخاب رشته خواهید کرد ؟این شهرها را هم مشخص کنید . ممکن است برای بعضی رشته ها حاضر باشید به شهرهای دورتر هم بروید اما برای رشته های دیگر حاضر نباشید . شاید هم خودتان یا خانواده تان اصلا با رفتن به شهرها ی دیگر موافق نباشید . در هر صورت پس از نام رشته ها نام شهرها را بنویسید .

و در پایان به سراغ نام دانشگاه ها بروید کدام دانشگاه ها را بر دیگران ترجیج می دهید .اگر نظر مشخص و دقیقی ندارید می توانید اولا به سایت کانون مراجعه کنید و ببینید که کدام دانشگاه ها رتبه های برتر و بهتری را می پذیرند و هم چنین می توانید از نظر افراد آگاه نیز کمک بگیرید .

در پایان ، یک انتخاب و تصمیم مهم دیگر هم دارید . از بین شهر و رشته و دانشگاه ، کدام یک برای شما اهمیت بیشتری دارد. حتما نظر خانواده را بپرسید . پدر ومادرتان شما را بهتر می شناسند و با ویژگی های شخصیتی شما بیشتر آشنا هستند . وقتی می خواهید رشته ها را پشت سرهم بنویسید و مرتب کنید حتما باید تکلیف خودتان را با خودتان روشن کرده باشید . پس چه بهتر که از ابتدا به این سوال فکر کنید و پاسخ دهید که آیا ماندن در شهر خودتان یا شهرهای نزدیک برایتان مهم تر است یاانتخاب یک رشته ی خاص در شهری دور

برای هر رشته ، شما و خانواده تان تا چه حد حاضر هستید ریسک کنید ؟

بهتر این است که تا حد امکان در شهر خود بمانید به ویژه اگر شما یک شهر دانشگاهی است و تحصیل در شهر و استان خودتان را به شهرها و استان های دیگر ترجیح دهید . حتی در مورد آمدن به دانشگاه های تهران و کلان شهرها هم با تامل و بررسی زیاد تصمیم بگیرید .

انتخاب یک شهر دیگر یا ماندن در شهر خود ، تصمیم مهمی است که برای بعضی دانش آموزان و خانواده ها تا روزهای آخر هم موضوع بحث و گفت وگو است .


تهیه و تنظیم

ناهید منجمیفایل های ضمیمه

3 توصیه کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر ( قسمت اول - 30 دقیقه)
3 توصیه کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
3 توصیه کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر ( قسمت سوم - 23 دقیقه)
پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب