خانم اجازه سوال دارم-96/5/4

دانش آموزان نقاط چالشی در ازمون‌ها و درس‌های خود را می‌پرسند و مشاوران خوب دبستان به آنها پاسخ می‌دهند.

خانم اجازه سوال دارم-96/5/4

سوال: گاهی اوقات سوالاتی را که خیلی راحت هستند غلط می زنم و بعدا افسوس می‌خورم؟

مشاور: مینا سلیمانی :

پاسخ مشاور: سوالات ساده هم بخش مهمی از هر آزمون استاندارد را تشکیل می دهند.  شاید گاهی اوقات مشکل دانش آموزان این است که سوالات ساده را باور نمی کنند. می پرسید چگونه ؟ بله. اینقدر ذهن را به حل کردن سوالات پیچیده و دشوار عادت می دهیم که گاهی اوقات باور نمی کند یک مساله از یک راه حل ساده و کوتاه هم به پاسخ می رسد پس از راههای مختلف می رویم، فرمول‌های عجیب، زمان را هدر می دهیم و در نهایت به پاسخی می رسیم که صحیح نیست. پس بهتر است که مراحل مطالعه را به خوبی رعایت کنید و بین تمریناتتان فقط سراغ سوالات دشوار نروید و بدانید که هر آزمون چند سوال ساده نیز دارد که به سادگی می توانید پاسخ آنها را به دست آورید.


سوال: چرا در جلسه 5نفره پایان تابستان، پشتیبانم اصرار به حضور والدین دارد ؟آیا حضور خودم به تنهایی کافی نیست؟

مشاور: سیده مریم سعیدی پور :

پاسخ مشاور: پدر و مادر ها به دو دلیل بهترین مشاور برای فرزندشان هستند.یکی این که کسی به اندازه آنها شما را دوست ندارد و دیگر این که کسی به اندازه ی آنها شما را نمی شناسد.بنابراین حضور پدر و مادر در جلسه باعث می شود تا با وضعیت آموزشی و برنامه ی درس خواندن شما بیشتر آشنا شوند و بهتر بتوانند شما را راهنمایی کنند.به علاوه اولیاء با حضور در جلسه همه ی نکات را یادداشت می کنند و اگر نکته ای را فراموش کردید،می توانید از آنها بپرسید.دانش آموز و کانون و اولیا یک هرم را تشکیل می دهند که هر یک وظیفه ای دارند وقتی هر یک از آنها کار خود را به درستی انجام ندهد نتیجه ای حاصل نخواهد شد.


سوال: چرا در جلسه 5نفره پایان تابستان، پشتیبانم اصرار به حضور والدین دارد ؟آیا حضور خودم به تنهایی کافی نیست؟

مشاور: سیده مریم سعیدی پور :

پاسخ مشاور: پدر و مادر ها به دو دلیل بهترین مشاور برای فرزندشان هستند.یکی این که کسی به اندازه آنها شما را دوست ندارد و دیگر این که کسی به اندازه ی آنها شما را نمی شناسد.بنابراین حضور پدر و مادر در جلسه باعث می شود تا با وضعیت آموزشی و برنامه ی درس خواندن شما بیشتر آشنا شوند و بهتر بتوانند شما را راهنمایی کنند.به علاوه اولیاء با حضور در جلسه همه ی نکات را یادداشت می کنند و اگر نکته ای را فراموش کردید،می توانید از آنها بپرسید.دانش آموز و کانون و اولیا یک هرم را تشکیل می دهند که هر یک وظیفه ای دارند وقتی هر یک از آنها کار خود را به درستی انجام ندهد نتیجه ای حاصل نخواهد شد.