پیش‌خوان باشیم

تا به حال همه‌ی ما به این درک رسیده‌ایم که پیش‌خوانی درس، قبل از مدرسه در ایام تابستان یا هر زمانی طبق برنامه‌ریزی اصولی دارای فواید زیادی خواهد بود.

پیش‌خوان باشیم

تا به حال همه‌ی ما به این درک رسیده‌ایم که پیش‌خوانی درس، قبل از مدرسه در ایام تابستان یا هر زمانی طبق برنامه‌ریزی اصولی دارای فواید زیادی خواهد بود. شاید بار‌ها برای شما پیش آمده باشد که وقتی یک مبحث را برای بار دوم می‌خوانید نکات جدید و مهم‌تری را استخراج می‌کنید؛ زیرا هر کس در دفعات دوم و سوم با دقت بیش‌تر و عمیق‌تری آن مبحث را بررسی می‌کند و نکات جدید را با بیش‌تر شدن دقت و عمیق‌ شدن درمی‌یابد علاوه بر این‌که ماندگاری مطلب در ذهن نیز چند برابر می‌شود. مزیت دیگر آن افزایش اعتمادبه‌نفس در ایام مدرسه و امتحان است.

به این نکته هم توجه کنید که  بررسی کلی یک درس قبل از تدریس معلم در امر یادگیری بسیار مؤثر و مفید خواهد بود.

البته همه‌ی این‌ها وقتی کارایی خود را خواهند داشت که بر اساس برنامه‌ریزی اصولی باشند. ایام تابستان را فقط برای مطالعه در نظر نگیرید و علاوه بر درس خواندن به تفریح، سرگرمی و تجدید قوا و روحیه بپردازید.