آموزش اصطلاحات انگلیسی

the other side of the coin آن روی سکه ، طرف دیگر قضیه

the other side of the coin

آن روی سکه ، طرف دیگر قضیه

The police must control traffic ,but the other side of the coin is that we ought to observe the law ourselevs.

پلیس باید ترافیک را کنترل کند.اما طرف دیگر قضیه این است که ما خودمان هم وظیفه داریم قانون را رعایت کنیم.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب