کنکور 98

معرفی شغل شیمیدان

انجام تحلیل‌های کمی و کیفی شیمیایی یا انجام آزمایش برای کنترل فرایند و کیفیت یاتوسعه دانش یا محصول جدید

معرفی شغل شیمیدان

وظایف

 • تحلیل اجزای ارگانیک و غیر ارگانیک برای اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، آرایش، ساختار، روابط یا واکنش ها با استفاده از تکنیک های کرومانوگرافی، طیف سنجی یا طیف نور سنجی

 • اجرای آزمایش های کنترل کیفیت

 • نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی برای اطمینان از کارکرد درست و اصلاح اختلالات کارکردی در صورت نیاز

 • تهیه محلول، ترکیب یا واکنشگر برای پرسنل آزمایشگاه برای انجام آزمایش

 • تحریک اجزای سازنده مواد به وسیله گرما، نور، انرژی، یا کاتالیست های شیمیایی برای تحلیل های کمی و کیفی


دانش

 • شیمی: علم اجزای سازنده شیمیایی، ساختار و خاصیت مواد و فرایند های شیمیایی و تغییراتی که در آنها رخ میدهد. این علم شامل استفاده از مواد شیمیایی و واکنش های آنها، علائم خطر، تکنیک های تولید و روش های دفع نیز هست.

 • ریاضی: علم حساب، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربرد های آنها.

 • تولید و فرایند: دانش مواد خام، فرایند های تولید، کنترل کیفیت، هزینه و دیگر تکنیک های حداکثر سازی تولید کارا و توزیع محصولات.

 • کامپیوتر و الکترونیک: دانش برد های مدار، پردازنده ها، تراشه ها، تجهیزات الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر شامل استفاده و برنامه نویسی.

 • زبان انگلیسی: دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.


توانایی ها

 • استدلال قیاسی: توانایی اعمال قواعد کلی بر مسائل خاص برای تولید پاسخ های معنی دار.

 • استدلال استنتاجی: توانایی ترکیب اجزاء اطلاعات برای ساختن قواعد و نتیجه گیری های کلی (شامل یافتن رابطه میان اتفاقات ظاهرا غیر مرتبط).

 • درک زبانی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده ها از جملاتی که بیان می شود

 • درک نوشتاری: توانایی خواندن و درک ایده ها و اطلاعات از میان مطالب نوشتاری

 • استدلال ریاضی: توانایی انتخاب روش ها یا فرمول های درست ریاضی برای حل مسئله.


چه کارهایی انجام می دهند؟

 • مستند سازی/ضبط اطلاعات: ورود، ضبط، ذخیره یا نگهداری اطلاعات به شکل نوشتاری یا الکترونیکی.

 • تعامل با کامپوتر ها: استفاده از کامپوترها و سیستم های کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار) برای برنامه ریزی، برنامه نویسی، تنظیم دستورالعمل، ورود اطلاعات یا پردازش اطلاعات.

 • ارتباط با سرپرستان، همکاران و زیردستان: فراهم کردن اطلاعات برای سرپرستان، همکاران یا زیر دستان به وسیله تلفن، ایمیل یا به صورت شخصی.

 • تحلیل اطلاعات: شناسایی اصول، علت ها یا حقایق اساسی اطلاعات با شکستن اطلاعات به بخش های مجزا.

 • پردازش اطلاعات: گردآوری، کد گذاری، دسته بندی، محاسبه، جدول بندی، بازرسی و تعیین صحت.

معرفی شغل شیمیدان


این شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

 •  جستجوگر: مشاغل جستجوگر اغلب درگیر ایده ها هستند و تفکر زیادی را می طلبند. این مشاغل می توانند شامل جستجو ذهنی برای کشف حقایق و حل مسائل باشند.

 • واقعگرا: مشاغل واقعگرا غالبا شامل فعالیت های کاربردی و عملی می باشند. آنها اغلب در ارتباط با دنیای واقعی، مواد یا ماشین ها هستند. اغلب کار در بیرون است و زیاد درگیر کاغذ بازی یا کار در کنار دیگران نیست.

 • قراردادی: این گونه شخصیت ها تمایل به دنبال کردن رویه های تنظیم شده و انجام کارهای روتین دارند. این مشاغل می تواند شامل کار با اطلاعات جزئیات بیش از ایده ها باشند. در این شغل معمولا یک خط واضح معتبر برای دنبال کردن وجود دارد.


این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

 • موفقیت: این شغل برای افراد نتیجه محور مناسب است و به افراد اجازه می دهد تا از قویترین توانایی های خود استفاده کنند.

 • استقلال: به کارکنان اجازه داده می شود تا به تنهایی کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مشابه عبارتند از خلاقیت و مسئولیت

 • شرایط کاری: این شغل موجب رضایت افرادی می شود که امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را دوست دارند. نیازهای مشابه عبارتند از فعالیت، جبران خدمات، استقلال، امنیت، تنوع و سایر شرایط کاری است.


دروس دوره دانشگاه

 • دروس پایه: ریاضی، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه شیمی

 • دروس اصلی: معادلات دیفرانسیل، آزمایشگاه شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی فیزیک، آزمایشگاه شیمی آلی، شیمی معدنی، آزمایشگاه شیمی معدنی، شیمی تجزیه، آزمایشگاه شیمی تجزیه، زبان تخصصی، کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، مبانی شیمی کوانتومی، شیمی تجزیه دستگاهی، آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی، مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی، روش استفاده از متون علمی شیمی، طیف سنجی مولکولی

 • دروس اختصاصی: بسته به گرایش متفاوت است


مشاغل مرتبط

 • مهندسی مواد

 • مهندس ارزیاب

 • مهندس شیمی

 • تکنسین آزمایشگاه

منبع :