آمادگی برای آزمون 6 مرداد، درس ریاضی و آمار گروه یازدهم

در فایل‌های ضمیمه، درس‌نامه‌ای از از درس ریاضی و آمار یازدهم، به همراه مجموعه‌ای از سؤالات تألیفی با پاسخ تشریحی مطابق با برنامه‌ی راهبردی آزمون 6 مرداد تهیه شده است.آمادگي براي آزمون 6 مرداد گروه يازدهم انساني (درس رياضي و آمار يازدهم)


در فايل‌هاي ضميمه، درس‌نامه‌اي از از درس رياضي و آمار يازدهم، به همراه مجموعه‌اي از سؤالات تأليفي با پاسخ تشريحي مطابق با برنامه‌ي راهبردي آزمون 6 مرداد تهيه شده است.


اين مطلب با رويكرد آموزشي تنظيم شده است كه مي‌تواند نواقص مطالعاتي دانش‌آموزان را پوشش داده و اطلاعات را در ذهن آنان دسته‌بندي كند.


نويسنده: علی جعفری، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فایل های ضمیمه