تست ریاضی دهم برای آمادگی در آزمون 6 مرداد

تست ریاضی دهم برای آمادگی در آزمون 6 مرداد برای دانش آموزان ریاضی و تجربیدهمی های عزیز


برای تسلط بیشتر شما مجموعه تستی از ریاضی دهم در نظر گرفته ایم که توسط علی جعفری دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر نوشته شده است

فایل های ضمیمه