تست ریاضی یازدهم برای آمادگی در آزمون 6 مرداد

تست ریاضی یازدهم برای آمادگی در آزمون 6 مرداد برای یازدهمی‌های ریاضییازدهمی های عزیز


برای تسلط بیشتر شما مجموعه تستی از ریاضی یازدهم در نظر گرفته ایم که توسط علی جعفری دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر نوشته شده است

فایل های ضمیمه