تست فیزیک دوم برای آمادگی در آزمون 6 مرداد

تست فیزیک دوم برای آمادگی در آزمون 6 مرداد برای دانش آموزان تجربی



کنکوری های تجربی عزیز


برای تسلط بیشتر شما مجموعه تستی از فیزیک دوم در نظر گرفته ایم که توسط احسان سوری دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیر کبیر نوشته شده است

فایل های ضمیمه