تست فیزیک پیش تجربی برای آمادگی در آزمون 6 مرداد

تست فیزیک پیش تجربی برای آمادگی در آزمون 6 مرداد برای کنکوری‌های تجربیکنکوری های تجربی عزیز


برای تسلط بیشتر شما مجموعه تستی از فیزیک پیش دانشگاهی در نظر گرفته ایم که توسط احسان سوری دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیر کبیر نوشته شده است

فایل های ضمیمه