درسنامه فیزیک یازدهم ویژه آزمون 6 مرداد

درسنامه فیزیک یازدهم ویژه آزمون 6 مرداد برای دانش آموزان ریاضییازدهمی های ریاضی


در فایل زیر درسنامه فیزیک یازدهم برای آمادگی بیشتر در آزمون ها قرار دارد که توسط علیرضا مصطفوی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران نوشته شده است

فایل های ضمیمه