درسنامه شیمی ویژه آزمون 6 مرداد

درسنامه شیمی دهم ویژه آزمون 6 مرداد برای دانش آموزان دهمیدهمی های عزیز


در فایل زیر درسنامه شیمی دهم برای آمادگی بیشتر در آزمون ها قرار دارد که توسط محبوبه بیک محمدی دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه شریف نوشته شده است

فایل های ضمیمه