آمادگی برای آزمون6 مرداد گروه یازدهم انسانی (عربی زبان قرآن 1)

در فایل‌های ضمیمه، درس‌نامه‌ای از از درس عربی زبان قرآن 1، به همراه مجموعه‌ای از سؤالات تألیفی با پاسخ تشریحی مطابق با برنامه‌ی راهبردی آزمون 6 مرداد تهیه شده است.آمادگي براي آزمون 6 مرداد گروه يازدهم انساني (درس عربي زبان قرآن 1)


در فايل‌هاي ضميمه، درس‌نامه‌اي از از درس عربي زبان قرآن 1، به همراه مجموعه‌اي از سؤالات تأليفي با پاسخ تشريحي مطابق با برنامه‌ي راهبردي آزمون 6 مرداد تهيه شده است.


اين مطلب با رويكرد آموزشي تنظيم شده است كه مي‌تواند نواقص مطالعاتي دانش‌آموزان را پوشش داده و اطلاعات را در ذهن آنان دسته‌بندي كند.


نويسندگان:

محمدابراهیم مازنی، دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

محمدرضا حاجی علی، دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

فایل های ضمیمه