آمادگی برای آزمون 6 مرداد گروه دهم انسانی (درس عربی نهم)

در فایل‌های ضمیمه، درس‌نامه‌ای از از درس عربی مقطع نهم، به همراه مجموعه‌ای از سؤالات تألیفی با پاسخ تشریحی مطابق با برنامه‌ی راهبردی آزمون 6 مرداد تهیه شده است.آمادگي براي آزمون 6 مرداد گروه دهم انساني (درس عربي نهم)


در فايل‌هاي ضميمه، درس‌نامه‌اي از از درس عربي مقطع نهم، به همراه مجموعه‌اي از سؤالات تأليفي با پاسخ تشريحي مطابق با برنامه‌ي راهبردي آزمون 6 مرداد تهيه شده است.


اين مطلب با رويكرد آموزشي تنظيم شده است كه مي‌تواند نواقص مطالعاتي دانش‌آموزان را پوشش داده و اطلاعات را در ذهن آنان دسته‌بندي كند.


طراح: زهرا زارع، دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فایل های ضمیمه