معرفی شغل کارشناس اعضای مصنوعی

طراحی، اندازه گیری، اصلاح و استفاده از آتل بندی، لوازم یا پروتز هایی مثل دست و پا یا اجزای صورت برای بیماران دارای ناتوانی جسمی

معرفی شغل کارشناس اعضای مصنوعی

وظایف

 • آزمایش، مصاحبه و اندازه گیری نیازهای تجهیزاتی بیماران که به تناسب بهتر تجهیزات با آنها کمک می کند

 • مناسب سازی، آزمایش و ارزیابی دستگاه ها بر روی بیماران و سازگار کردن تجهیزات برای تناسب، عملکرد و راحتی بیشتر

 • آموزش بیماران درمورد استفاده و مراقبت از اعضای مصنوعی شان

 • نگهداری سوابق بیماران

 • انتخاب اجزا و مواد برای استفاده بر اساس طراحی وسیله


دانش

 • خدمات خصوصی و مشتری: شامل تشخیص نیاز مشتری، کسب استاندارد های کیفیت در خدمات و ارزیابی میزان رضایت مشتری.

 • پزشکی و دندانپزشکی: دانش اطلاعات و تکنیک های مورد نیاز برای تشخیص و در مان بیماری ها و صدمات و نواقص انسانها که شامل علائم، روشهای درمان، ویژگی های دارو ها و واکنش های مربوط به آنها و اقدامات پیشگیری مربوط به سلامت بدن.

 • تولید و فرایند: دانش مواد خام، فرایند های تولید، کنترل کیفیت، هزینه و دیگر تکنیک های حداکثر سازی تولید کارا و توزیع محصولات.

 • زبان انگلیسی: دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.

 • مکانیک: علم ماشین ها و ابزار، شامل طراحی، استفاده، تعمیر و نگهداری آنها


توانایی ها

 • استدلال قیاسی: توانایی اعمال قواعد کلی بر مسائل خاص برای تولید پاسخ های معنی دار.

 • استدلال استنتاجی: توانایی ترکیب اجزاء اطلاعات برای ساختن قواعد و نتیجه گیری های کلی (شامل یافتن رابطه میان اتفاقات ظاهرا غیر مرتبط).

 • دید نزدیک: توانایی دیدن جزئیات در محدوده نزدیک (در چند قدمی بیننده)

 • درک زبانی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده ها از جملاتی که بیان می شود

 • بیان زبانی: توانایی مخابره کردن و ایده ها در گفتار به گونه ای که افراد متوجه شوند.

معرفی شغل کارشناس اعضای مصنوعی


چه کارهایی انجام می دهند؟

 • گردآوری اطلاعات: مشاهده، دریافت و کسب اطلاعات از تمام منابع مربوطه.

 • کمک و مراقبت از دیگران: فراهم کردن دسصتیار شخصی برای همکاران. مراقبت پزشکی یا حمایت احساسی از بیماران و دیگران.

 • تصمیم گیری و حل مسئله: تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکل

 • مستند سازی/ضبط اطلاعات: ورود، ضبط، ذخیره یا نگهداری اطلاعات به شکل نوشتاری یا الکترونیکی.

 • ایجاد و حفظ ارتباطات بین فردی: توسعه روابط سازنده و تعاونی با دیگران و حفظ آن در طول زمان


این شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

 •  اجتماعی: مشاغل اجتماعی اغلب درگیر کار، ارتباط و آموزش دیگران است. این مشاغل اغلب شامل کمک و ارائه خدمت به دیگران است.

 • واقعگرا: مشاغل واقعگرا غالبا شامل فعالیت های کاربردی و عملی می باشند. آنها اغلب در ارتباط با دنیای واقعی ، مواد یا ماشین ها هستند. اغلب کار در بیرون است و زیاد درگیر کاغذ بازی یا کار در کنار دیگران نیست.

 • جستجوگر: مشاغل جستجوگر اغلب درگیر ایده ها هستند و تفکر زیادی را می طلبند. این مشاغل می توانند شامل جستجو ذهنی برای کشف حقایق و حل مسائل باشند.


این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

 • استقلال: به کارکنان اجازه داده می شود تا به تنهایی کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مشابه عبارتند از خلاقیت و مسئولیت

 • روابط: افرادی که از روابط احساس رضایت می کنند تمایل به فراهم کردن خدمات برای دیگران، کار با همکاران در محیط دوستانه غیر رقابتی دارند. نیازهای مشابه ارزش های اخلاقی، همکاران و خدمات اجتماعی اند.

 • موفقیت: این شغل برای افراد نتیجه محور مناسب است و به افراد اجازه می دهد تا از قویترین توانایی های خود استفاده کنند.

معرفی شغل کارشناس اعضای مصنوعی


دروس دوره دانشگاه

 • دروس پایه: آمار و روش تحقیق، رسم فنی، استاتیک، تکنیک قطعه سازی، آناتومی اندام بالایی، آناتومی اندام پایینی، آناتومی اندام سطحی، آناتومی ستون فقرات و نواحی قدامی شکم، آناتومی اعصاب، زبان تخصصی، فیزیولوژی عمومی، اصول توانبخشی و طب فیزیکی، نورولوژی، رادیولوژی، ارتوپدی، روانشناسی معلولین جسمی

 • دروس تخصصی: تکنیک ارتوپدی فنی، اخلاق حرفه ای، مدیریت مراکز ارتوپدی فنی، کینزیولوژی و بیو مکانیک، ارتزهای پا، طراحی و ساخت ارتزهای پا، ارتزهای اندام پایینی، طراحی و ساخت ارتزهای زیر زانو، طراحی و ساخت ارتزهای بالا زانو، ارتزهای اندام بالایی، طراحی و ساخت ارتزهای اندام بالایی، ارتزهای ستون فقرات، طراحی و ساخت ارتزهای ستون فقرات، پروتزهای اندام پایینی، طراحی و ساخت پروتزهای زیر زانو، طراحی و ساخت پروتزهای بالا زانو، پروتزهای اندام بالایی، پروتز های زیبایی، طراحی و ساخت پروتزهای اندام بالایی، معاینه و ارزیابی


مشاغل مرتبط

 • سرپرستار

 • بهیار

منبع :