کشف فسیل 62 میلیون ساله یک پرنده

محققان فسیل 62 میلیون ساله یک پرنده کوچک به اندازه گنجشک امروزی را در آمریکا کشف کرده اند.

کشف فسیل 62 میلیون ساله یک پرنده

 به نقل از بی بی سی، باستان شناسان فسیل یک پرنده کوچک را در ایالت نیومکزیک آمریکا کشف کرده اند که به ۶۲ میلیون سال قبل تعلق دارد.

 محققان معتقدند این پرنده که Tsidiiyazhi نام گرفته قدیمی ترین گونه از موجودات درخت نشین میان گروه های پرندگان امروزی به حساب می آید.

این درحالی است که یافته های مختلف نشان می دهند پس از برخورد شهاب با زمین و از بین رفتن دایناسورها، گونه پرندگان به سرعت متحول و به گروه های مختلفی تقسیم شدند که سبک زندگی و تغذیه متفاوتی داشتند.

 این پرنده مشابه گنجشک دو میلیون سال پس از انقراض دایناسورها در زمین زندگی می کرده است.

محققان موزه بروس در کانکتیکات آمریکا فسیل این پرنده را بررسی کردند. تحلیل و بررسی این فسیل نشان می دهد ۱۰ گروه بزرگ پرندگان نیز حدود ۴ میلیون سال پس از برخورد شهاب سنگ با زمین به وجود آمدند.

دانیل کسپکا مولف تحقیق درباره این فسیل می گوید: این فسیل متعلق به پرنده ای بسیار قدیمی است که پاهای کوچکی داشته است. عمر فسیل نیز ۶۲.۲ تا ۶۲.۵ میلیون سال تخمین زده می شود.

منبع :