کنکور 98

معرفی شغل مدیریت

برنامه ریزی، هدایت یا هماهنگی عملیات بخش‌های عمومی و خصوصی سازمان. تنظیم سیاست ها، مدیریت روزانه کارها و برنامه ریزی استفاده از منابع انسانی و مواد

معرفی شغل مدیریت

وظایف

 • مرور صورتحساب های مالی، گزارشات فروش یا فعالیت ها و یا سایر اطلاعات برای اندازه گیری بهره وری یا دستیابی به اهداف یا شناسایی محل هایی که نیاز به کاهش هزینه یا توسعه برنامه دارد

 • هدایت و هماهنگی فعالیت های تجاری مربوط به تولید، قیمت گذاری، فروش یا توزیع محصولات

 • هدایت فعالیت های مدیریتی که در ارتباط مستقیم با تولید محصول یا ارائه خدمت هستند

 • تهیه برنامه های کاری کارکنان ستادی و تخصیص وظیفه های مشخص

 • بازبینی تامین کنندگان برای اطمینان از اینکه آیا آنها به صورت موثر و کارامد کالاها و خدمات مورد نیاز را  در محدوده بودجه تامین می کنند یا خیر


دانش

 • مدیریت: علم اصول مدیریت و تجارت شامل برنامه ریزی استراتژیک، تخصیص منابع، مدلسازی منابع انسانی، تکنیک های رهبری، روش های تولید و هماهنگی افراد و منابع.

 • خدمات خصوصی و مشتری: شامل تشخیص نیاز مشتری، کسب استاندارد های کیفیت در خدمات و ارزیابی میزان رضایت مشتری.

 • منابع انسانی و کارگزینی: شامل اصول و روند های استخدام پرسنل، انتخاب، آموزش، جبران خدمات، روابط کارکنان و مذاکره و سیستم های اطاعاتی کارکنان.

 • زبان انگلیسی: دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.

 • ریاضی: علم حساب، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربرد های آنها.


توانایی ها

 • درک زبانی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده ها از جملاتی که بیان می شود

 • بیان زبانی: توانایی مخابره کردن و ایده ها در گفتار به گونه ای که افراد متوجه شوند.

 • حساسیت به مسئله: توانایی گفتن اینکه چه زمانی چیزی اشتباه است یه احتمال اشتباه می رود. شامل حل مسئله نمی شود، فقط شناسایی وجود مشکل است.

 • وضوح سخنوری: توانایی سخنوری شفاف طوریکه دیگران متوجه شوند

 • درک نوشتاری: توانایی خواندن و درک ایده ها و اطلاعات از میان مطالب نوشتاری

معرفی شغل مدیریت


چه کارهایی انجام می دهند؟

 • تصمیم گیری و حل مسئله: تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکل

 • ارتباط با سرپرستان، همکاران و زیردستان: فراهم کردن اطلاعات برای سرپرستان، همکاران یا زیر دستان به وسیله تلفن، ایمیل یا به صورت شخصی.

 • گردآوری اطلاعات: مشاهده، دریافت و کسب اطلاعات از تمام منابع مربوطه.

 • هماهنگی کار و فعالیت های دیگران: گردآوری و مجاب کردن اعضای یک گروه برای کار با یکدیگر و بانجام رساندن وظایف

 • راهنمایی، هدایت و انگیزش زیردستان: راهنمایی و هدایت زیردستان شامل تنظیم استانداردهای عملکردی و بررسی عملکرد


این شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

 •  متهورانه (سوداگر): مشاغل متهوارنه غالبا درگیر راه اندازی و پیشبرد پروژه ها هستند. این گونه مشاغل می توانند شامل رهبری دیگران و تصمیم گیری های بسیار باشد. گاهی آنها نیاز به پذیرش ریسک هستند و اغلب با معاملات سر و کار دارند.

 • قراردادی: این گونه شخصیت ها تمایل به دنبال کردن رویه های تنظیم شده و انجام کارهای روتین دارند. این مشاغل می تواند شامل کار با اطلاعات جزئیات بیش از ایده ها باشند. در این شغل معمولا یک خط واضح معتبر برای دنبال کردن وجود دارد.

 • اجتماعی: مشاغل اجتماعی اغلب درگیر کار، ارتباط و آموزش دیگران است. این مشاغل اغلب شامل کمک و ارائه خدمت به دیگران است.


این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

 • روابط: افرادی که از روابط احساس رضایت می کنند تمایل به فراهم کردن خدمات برای دیگران، کار با همکاران در محیط دوستانه غیر رقابتی دارند. نیازهای مشابه ارزش های اخلاقی، همکاران و خدمات اجتماعی اند.

 • استقلال: به کارکنان اجازه داده می شود تا به تنهایی کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مشابه عبارتند از خلاقیت و مسئولیت

 • شرایط کاری: این شغل موجب رضایت افرادی می شود که امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را دوست دارند. نیازهای مشابه عبارتند از فعالیت، جبران خدمات، استقلال، امنیت، تنوع و سایر شرایط کاری است.

معرفی شغل مدیریت


دروس دوره دانشگاه

اصول‌ حسابداری، ریاضیات و کاربردان در مدیریت، آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، اقتصاد خرد، حقوق اساسی، مبانی سازمان و مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، اقتصاد کلان، مدیریت رفتار سازمانی، تحقیق‌ در عملیات‌، زبان عمومی، زبان تخصصی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، روش تحقیق، مدیریت تولید، تجزیه و تحلیل وطراحی سیستمها، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها


مشاغل مرتبط

 • مدیر خدمات دولتی

 • مدیر لجیستیک

 • مدیریت هتلداری

منبع :