معرفی شغل مدیر مالی

مدیریت و هماهنگی فعالیت‌های مالی کارکنان در یک شعبه، اداره یا یک دپارتمان از یک بنگاه، مثل مدیریت یک شعبه بانک، بنگاه دلالی، دپارتمان بیمه یا دپارتمان مالی و اعتباری

معرفی شغل مدیر مالی

وظایف

 • برنامه ریزی، مدیریت یا هماهنگی فعالیت های کارکنان در شعب، ادارات یا دپارتمان های بنگاه مثل مدیریت یک شعبه بانک، بنگاه دلالی، دپارتمان بیمه یا دپارتمان مالی و اعتباری

 • برقراری و حفظ رابطه با افراد یا مشتریان تجاری و یا کمک به این مشتریان در مواجهه با مشکلات

 • استخدام کارکنان ستادی

 • تهیه گزارشات عملیاتی یا ریسک برای تحلیل های مدیریتی

 • ارزیابی اطلاعات مربوط به هزینه های بودجه های برنامه


دانش

 • اقتصاد و حسابداری: علم اصول اقتصاد و حسابداری، بازار مالی، بانکداری و تحلیل و گزارشات اطلاعات مالی.

 • مدیریت: علم اصول مدیریت و تجارت شامل برنامه ریزی استراتژیک، تخصیص منابع، مدلسازی منابع انسانی، تکنیک های رهبری، روش های تولید و هماهنگی افراد و منابع.

 • ریاضی: علم حساب، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربرد های آنها.

 • خدمات خصوصی و مشتری: شامل تشخیص نیاز مشتری، کسب استاندارد های کیفیت در خدمات و ارزیابی میزان رضایت مشتری.

 • زبان انگلیسی: دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.


توانایی ها

 • بیان زبانی: توانایی مخابره کردن و ایده ها در گفتار به گونه ای که افراد متوجه شوند.

 • استدلال قیاسی: توانایی اعمال قواعد کلی بر مسائل خاص برای تولید پاسخ های معنی دار.

 • درک زبانی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده ها از جملاتی که بیان می شود

 • حساسیت به مسئله: توانایی گفتن اینکه چه زمانی چیزی اشتباه است یه احتمال اشتباه می رود. شامل حل مسئله نمی شود، فقط شناسایی وجود مشکل است.

 • وضوح سخنوری: توانایی سخنوری شفاف طوریکه دیگران متوجه شوند

معرفی شغل مدیر مالی


چه کارهایی انجام می دهند؟

 • تعامل با کامپوتر ها: استفاده از کامپوترها و سیستم های کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار) برای برنامه ریزی، برنامه نویسی، تنظیم دستورالعمل، ورود اطلاعات یا پردازش اطلاعات.

 • ارتباط با سرپرستان، همکاران و زیردستان: فراهم کردن اطلاعات برای سرپرستان، همکاران یا زیر دستان به وسیله تلفن، ایمیل یا به صورت شخصی.

 • مربی گری و توسعه دیگران: تشخیص نیازهای رشد، مربی گری، سرپرستی و غیره افراد یا کمک به آنها برای ارتقای دانش یا مهارت ها

 • راهنمایی، هدایت و انگیزش زیردستان: راهنمایی و هدایت زیردستان شامل تنظیم استانداردهای عملکردی و بررسی عملکرد

 • ایجاد و حفظ ارتباطات بین فردی: توسعه روابط سازنده و تعاونی با دیگران و حفظ آن در طول زمان


این شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

 •  متهورانه (سوداگر): مشاغل متهوارنه غالبا درگیر راه اندازی و پیشبرد پروژه ها هستند. این گونه مشاغل می توانند شامل رهبری دیگران و تصمیم گیری های بسیار باشد. گاهی آنها نیاز به پذیرش ریسک هستند و اغلب با معاملات سر و کار دارند.

 • قراردادی: این گونه شخصیت ها تمایل به دنبال کردن رویه های تنظیم شده و انجام کارهای روتین دارند. این مشاغل می تواند شامل کار با اطلاعات جزئیات بیش از ایده ها باشند. در این شغل معمولا یک خط واضح معتبر برای دنبال کردن وجود دارد.


این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

 • استقلال: به کارکنان اجازه داده می شود تا به تنهایی کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مشابه عبارتند از خلاقیت و مسئولیت

 • شرایط کاری: این شغل موجب رضایت افرادی می شود که امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را دوست دارند. نیازهای مشابه عبارتند از فعالیت، جبران خدمات، استقلال، امنیت، تنوع و سایر شرایط کاری است.

 • تصدیق: افراد اغلب در این شغل پیشرفت، پتانسیل رهبری و پرستیژ را ارزشمند می دانند. نیازهای مشابه، پیشرفت، قدرت، و موقعیت اجتماعی اند.


دروس دوره دانشگاه

 • دروس پایه: اصول حسابداری، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقیق در مدیریت، حقوق بازرگانی، روانشناسی کار، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، حسابداری صنعتی، حسابرسی

 • دروس اصلی: مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، تحقیق در عملیات، پول و ارز و بانکداری، بازاریابی و عملیات بازار، مدیریت استراتژیک، اقتصاد سنجی مالی

 • دروس تخصصی: اصول مدیریت مالی، مبانی مدیریت و سرمایه گذاری، مدیریت مالی در ایران، نهادهای پولی و مالی، نهادهای پولی و مالی بین الملل، مبانی مهندسی مالی، بازار پول و سرمایه، مبانی ریسک و مدیریت بیمه، برنامه ریزی مالیاتی، قراردادهای بیمه، متون مالی، مبانی بانکداری و مدیریت بانک


مشاغل مرتبط

 • مدیر بازاریابی

 • مدیر فروش

 • مدیر روابط عمومی و جذب سرمایه

 • کارشناس فروش

منبع :