معرفی شغل باستان شناسی

تحقیق برای احیای اسناد زندگی و فرهنگ، مصنوعات، معماری و ساختارهای برجای مانده از انسانهای گذشته که از طریق حفاری، اکتشافات در عمق آب یا دیگر روش‌های اکتشاف

معرفی شغل باستان شناسی

وظایف

 • مطالعه اشیاء و ساختارهای بدست آمده از طریق حفاری برای شناسایی، تعیین قدمت و اعتبار دهی به آنها و تفسیر معانی آنها

 • تحقیق، بررسی یا ارزیابی مکان های جوامع و فرهنگ های گذشته برای یافتن پاسخ های سوالات خاص

 • نوشتن، ارائه و نشر گزارشاتی که تاریخ یک مکان را بیان می کند، روش شناسی و نتایج تحلیل مصنوعات همزمان با توصیه هایی برای نگهداری و تفسیر یافته ها

 • توصیف خواص و ویژگی های مصنوعات فیزیکی مثل مواد سازنده آن، اندازه، شکل، عملکرد و تزئینات آنها

 • نمایش یافته های تحقیقات باستان شناسی به همکاران و عموم مردم


دانش

 • تاریخ و باستانشناسی: دانش رخداد های تاریخی و دلایل آنها، نشانه ها و آثار بر روی فرهنگ و تمدن

 • جامعه شناسی و مردم شناسی: علم رفتار های بالقوه و نیروی درونی، گرایشات و آثار اجتماعی، مهاجرت های انسانی، نژاد ها، فرهنگ ها و تاریخ و ریشه آنها

 • زبان انگلیسی: دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.

 • جغرافیا: علم اصول و روش های توصیف ویژگی های زمین، دریا و توده های هوا شامل مشخصات فیزیکی آنها، مکانشان، ارتباطاتشان و توزیع گیاهان، حیوانات و زندگی بشری

 • زبان خارجی: علم ساختار و محتوای یک زبان خارجی (بجز انگلیسی) شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر و تلفظ


توانایی ها

 • درک نوشتاری: توانایی خواندن و درک ایده ها و اطلاعات از میان مطالب نوشتاری

 • بیان زبانی: توانایی مخابره کردن و ایده ها در گفتار به گونه ای که افراد متوجه شوند.

 • بیان نوشتاری: توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در نوشتار به طوری که برای دیگران قابل درک باشد

 • استدلال قیاسی: توانایی اعمال قواعد کلی بر مسائل خاص برای تولید پاسخ های معنی دار.

 • استدلال استنتاجی: توانایی ترکیب اجزاء اطلاعات برای ساختن قواعد و نتیجه گیری های کلی (شامل یافتن رابطه میان اتفاقات ظاهرا غیر مرتبط).

معرفی شغل باستان شناسی


چه کارهایی انجام می دهند؟

 • تحلیل اطلاعات: شناسایی اصول، علت ها یا حقایق اساسی اطلاعات با شکستن اطلاعات به بخش های مجزا.

 • گردآوری اطلاعات: مشاهده، دریافت و کسب اطلاعات از تمام منابع مربوطه.

 • شناسایی اهداف، اقدامات و رخداد ها: تشخیص اطلاعات با گروه بندی، تخمین، شناسایی تفاوت ها و شباهت ها و کشف تغییرات در شرایط محیط یا رخداد ها

 • مستند سازی/ضبط اطلاعات: ورود، ضبط، ذخیره یا نگهداری اطلاعات به شکل نوشتاری یا الکترونیکی.

 • پردازش اطلاعات: گردآوری، کد گذاری، دسته بندی، محاسبه، جدول بندی، بازرسی و تعیین صحت.


ین شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

 •  جستجوگر: مشاغل جستجوگر اغلب درگیر ایده ها هستند و تفکر زیادی را می طلبند. این مشاغل می توانند شامل جستجو ذهنی برای کشف حقایق و حل مسائل باشند.

 • واقعگرا: مشاغل واقعگرا غالبا شامل فعالیت های کاربردی و عملی می باشند. آنها اغلب در ارتباط با دنیای واقعی ، مواد یا ماشین ها هستند. اغلب کار در بیرون است و زیاد درگیر کاغذ بازی یا کار در کنار دیگران نیست.

 • هنری: مشاغل هنری اغلب درگیر کار با شکل ها، طرح ها و الگوها هستند. این مشاغل اغلب نیازمند خودشکوفایی اند و کار می تواند بدون دنبال کردن یک قانون مشخص انجام شود.


این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

 • موفقیت: این شغل برای افراد نتیجه محور مناسب است و به افراد اجازه می دهد تا از قویترین توانایی های خود استفاده کنند.

 • تصدیق: افراد اغلب در این شغل پیشرفت، پتانسیل رهبری و پرستیژ را ارزشمند می دانند. نیازهای مشابه، پیشرفت، قدرت، و موقعیت اجتماعی اند.

 • شرایط کاری: این شغل موجب رضایت افرادی می شود که امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را دوست دارند. نیازهای مشابه عبارتند از فعالیت، جبران خدمات، استقلال، امنیت، تنوع و سایر شرایط کاری است.

معرفی شغل باستان شناسی


دروس دوره دانشگاه

 • دروس پایه: تاریخچه علم باستانشناسی، بررسی تمدن های باستانی از نظر قرآن کریم، جغرافیای تاریخی ایران، اصول ومبانی انسان شناسی، اسطوره شناسی، تاریخ هنر از باستان تا آغاز اسلام، حفظ آثار باستانی، مبانی باستانشناسی

 • دروس تخصصی: استخوان شناسی، باستان شناسی پیش از تاریخ ایران، ایران در آغاز شهر نشینی، باستانشناسی ایلام دوره تاریخی، باستانشناسی ایران در هزاره قبل از میلاد، باستانشناسی ماد و هخامنشی، پیش از تاریخ بین النهرین، باستان سنجی، صدر اسلام باستانشناسی و هنر، تاریخ هنر خاور دور، بین النهرین در دوران تاریخی، حفاظت اشیاء باستانی، روش کاوش و بررسی آثار باستانی، سکه شناسی، فلز کاری در دوران اسلامی، کتاب آرائی، باستانشناسي اشکانيان، تاریخ هنر قلمرو غربی اسلام، تاریخ هنر نقاشی در ایران، تکنیک و هنر سفالگری، خواندن خطوط و کتیبه های اسلامی، باستانشناسی ساسانی، شناخت تابلت و مهرها، باستانشناسی و هنر اسلامی قرن 5 تا 9، هنر یونان و روم، خطوط باستانی ایران، طراحی فنی، بررسی آثار تاریخی ایران اسلامی، طبقه بندی سفال، کاوش در محل، باستان شناسی و هنر اسلامی قرن ده تا عصر حاضر، باستان شناسی و هنر اسلامی سرزمین های اسلامی، خواندن متون باستانی به زبان خارجی، موزه داری، باستان شناسی آسیای صغیر


مشاغل مرتبط

 • مردم شناسی

 • جغرافیدان

 • معلم مردم شناسی و باستان شناسی

 • معلم جغرافی

 • کتابدار

منبع :