معرفی شغل نوازندگی موسیقی

نواختن یکی از لوازم موسیقی یا بیشتر به صورت تکنوازی، همنوازی یا بعنوان عضوی از یک ارکستر، باند یا دیگر گروههای موسیقی

معرفی شغل نوازندگی موسیقی

وظایف

 • تمرین اجرا با یک ابزار موسیقی به تنهایی یا با سایر نوازندگان به منظور تسلط بر قطعات موسیقی یا حفظ و توسعه مهارت ها

 • اجرا در مقابل حضار در کنسرت، تکنوازی، ارائه های آموزشی و دیگر گردهمایی های اجتماعی

 • خبرگی در اجرا با یک خانواده از لوازم موسیقی یا یک نوع موسیقی خاص

 • نواختن سازهای موسیقی در حالت تکنوازی یا بعنوان عضو یا هنرمند مدعو در یک گروه موسیقی مثل ارکستر، جمع یا باند

 • اجرای قطعات موسیقی بدون آمادگی قبلی در طول تمرین و مرور


دانش

 • هنرهای زیبا: علم نظریات و فنون مورد نیاز برای ساخت، تولید یا اجرای کارهای موسیقیایی، رقص، هنرهای بصری، نمایشنامه و مجسمه سازی

 • زبان انگلیسی: دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.


توانایی ها

 • حساسیت شنوایی: توانایی تشخیص و بیان تفاوت های صدا هایی که در گام ها و بلندی متفاوت اند

 • ثبات دست و بازو: توانایی ثابت نگهداشتن دست و بازو هنگام حرکت دادن دست یا ثابت نگهداشتن دست و بازو در یک حالت

 • توجه شنوایی: توانایی تمرکز بر روی یک منبع صدا در حین وجود صداهای مزاحم

 • چیرگی دست: توانایی حرکت دادن سریع دست، همزمان با بازو یا دو دست برای گرفتن، کار کردن یا جمع کردن اجزا

 • درک زبانی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده ها از جملاتی که بیان می شود


چه کارهایی انجام می دهند؟

 • کار برای عموم مردم یا کار با عموم مردم: این سبک فعالیت شامل خدمات مستقیم به مشتری در رستوران یا مغازه و پذیرش مشتری است

 • ایجاد و حفظ ارتباطات بین فردی: توسعه روابط سازنده و تعاونی با دیگران و حفظ آن در طول زمان

 • شناسایی اهداف، اقدامات و رخداد ها: تشخیص اطلاعات با گروه بندی، تخمین، شناسایی تفاوت ها و شباهت ها و کشف تغییرات در شرایط محیط یا رخداد ها

 • پردازش اطلاعات: گردآوری، کد گذاری، دسته بندی، محاسبه، جدول بندی، بازرسی و تعیین صحت.

 • تصمیم گیری و حل مسئله: تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکل


این شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

 •  هنری: مشاغل هنری اغلب درگیر کار با شکل ها، طرح ها و الگوها هستند. این مشاغل اغلب نیازمند خودشکوفایی اند و کار می تواند بدون دنبال کردن یک قانون مشخص انجام شود.

 • متهورانه (سوداگر): مشاغل متهوارنه غالبا درگیر راه اندازی و پیشبرد پروژه ها هستند. این گونه مشاغل می توانند شامل رهبری دیگران و تصمیم گیری های بسیار باشد. گاهی آنها نیاز به پذیرش ریسک هستند و اغلب با معاملات سر و کار دارند.


این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

 • موفقیت: این شغل برای افراد نتیجه محور مناسب است و به افراد اجازه می دهد تا از قویترین توانایی های خود استفاده کنند.

 • روابط: افرادی که از روابط احساس رضایت می کنند تمایل به فراهم کردن خدمات برای دیگران، کار با همکاران در محیط دوستانه غیر رقابتی دارند. نیازهای مشابه ارزش های اخلاقی، همکاران و خدمات اجتماعی اند.

 • تصدیق: افراد اغلب در این شغل پیشرفت، پتانسیل رهبری و پرستیژ را ارزشمند می دانند. نیازهای مشابه، پیشرفت، قدرت، و موقعیت اجتماعی اند.


دروس دوره دانشگاه

 • دروس پایه: تحلیل مبانی نظری موسیقی، سرایش، تربیت شنوایی، هماهنگی، مبانی صدا شناسی، پیانوی عمومی، تاریخ موسیقی ایران، تاریخ موسیقی جهان، شناسایی سازهای ایرانی، سازشناسی موسیقی جهانی، پیوند شعر و موسیقی آوازی، فرم موسیقی و...


مشاغل مرتبط

 • دستیار معلم

 • خواننده

 • گوینده رادیو وتلویزیون

 • راهنمای تور

منبع :

جمع بندی نیم سال اول (قسمت اول ) از فارسی 2 یازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : محمد نورانی