کنکور 98

معرفی شغل معلمی زبان و ادبیات انگلیسی

تدریس دوره‌های زبان و ادبیات انگلیسی، شامل زبانشناسی و ادبیات مقایسه ای. می‌تواند شامل تدریس و یا تدریس و تحقیق باشد.

معرفی شغل معلمی زبان و ادبیات انگلیسی

وظایف

 • شروع کردن، تسهیل کردن و تعدیل کردن بحث های کلاسی

 • ارزیابی و رتبه بندی کارهای کلاسی دانش آموزان، تکالیف و ورقه ها

 • فراهم کردن مستندات مربوط به کلاس مثل سرفصل دروس، تکالیف و جزوات

 • آماده کردن و ارائه کنفرانس برای دانش آموزان فارق التحصیل شده یا نشده در مورد موضوعاتی چون شعر، ساختار رمان و تفسیر و انطباق

 • آموزش دوره های نوشنار


دانش

 • زبان انگلیسی: دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.

 • آموزش و پرورش: دانش اصول و روش های برنامه درسی و طرح آموزشی، آموزش و ساختار فردی و گروهی و اندازه گیری آثار آموزش.

 • ارتباطات و رسانه: دانش تولیدات رسانه، ارتباطات و فنون و روش های انتشار اطلاعات. این مورد شامل روش های مختلف اطلاع رسانی و سرگرم کردن افراد از طریق زبان، نوشتار و رسانه بصری است

 • فلسفه و نظریه پردازی: سیستم های فلسفی و مذهبی متفاوت شامل اصول اولیه آنها، ارزش ها، اخلاقیات، سبک های فکری، رسوم، عادات و آثار آن بر فرهنگ انسانی

 • جامعه شناسی و مردم شناسی: علم رفتار های بالقوه و نیروی درونی، گرایشات و آثار اجتماعی، مهاجرت های انسانی، نژاد ها، فرهنگ ها و تاریخ و ریشه آنها


توانایی ها

 • درک نوشتاری: توانایی خواندن و درک ایده ها و اطلاعات از میان مطالب نوشتاری

 • بیان زبانی: توانایی مخابره کردن و ایده ها در گفتار به گونه ای که افراد متوجه شوند.

 • درک زبانی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده ها از جملاتی که بیان می شود

 • بیان نوشتاری: توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در نوشتار به طوری که برای دیگران قابل درک باشد

 • استدلال قیاسی: توانایی اعمال قواعد کلی بر مسائل خاص برای تولید پاسخ های معنی دار.


چه کارهایی انجام می دهند؟

 • آموزش و پرورش دیگران: شناسایی نیازهای آموزشی دیگران، توسعه برنامه ها و کلاس های آموزشی و پرورشی رسمی و آموزش دادن به دیگران

 • تفکر خلاق: توسعه، طراحی یا خلق برنامه های کاربردی، ایده ها، روابط، سیستم ها یا محصولات جدید همراه با مشارکت هنرمندانه

 • تفسیر معانی اطلاعات برای دیگران: ترجمه و توضیح اطلاعات و طرز استفاده از آنها.

 • مربی گری و توسعه دیگران: تشخیص نیازهای رشد، مربی گری، سرپرستی و غیره افراد یا کمک به آنها برای ارتقای دانش یا مهارت ها

 • به روز رسانی و استفاده از اطلاعات مربوط: به روز بودن و استفاده از دانش جدید در کار.

معرفی شغل معلمی زبان و ادبیات انگلیسی


این شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

 •  اجتماعی: مشاغل اجتماعی اغلب درگیر کار، ارتباط و آموزش دیگران است. این مشاغل اغلب شامل کمک و ارائه خدمت به دیگران است.

 • هنری: مشاغل هنری اغلب درگیر کار با شکل ها، طرح ها و الگوها هستند. این مشاغل اغلب نیازمند خودشکوفایی اند و کار می تواند بدون دنبال کردن یک قانون مشخص انجام شود.

 • جستجوگر: مشاغل جستجوگر اغلب درگیر ایده ها هستند و تفکر زیادی را می طلبند. این مشاغل می توانند شامل جستجو ذهنی برای کشف حقایق و حل مسائل باشند.


این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

 • روابط: افرادی که از روابط احساس رضایت می کنند تمایل به فراهم کردن خدمات برای دیگران، کار با همکاران در محیط دوستانه غیر رقابتی دارند. نیازهای مشابه ارزش های اخلاقی، همکاران و خدمات اجتماعی اند.

 • موفقیت: این شغل برای افراد نتیجه محور مناسب است و به افراد اجازه می دهد تا از قویترین توانایی های خود استفاده کنند.

 • شرایط کاری: این شغل موجب رضایت افرادی می شود که امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را دوست دارند. نیازهای مشابه عبارتند از فعالیت، جبران خدمات، استقلال، امنیت، تنوع و سایر شرایط کاری است.


دروس دوره دانشگاه

 • دروس اصلی: خواندن و درک مفاهیم، دستور و نگارش، فنون یادگیری زبان، اصول و فلسفه آموزش و پرورش، روانشناسی تربیتی، دستور زبان، گفت و شنود، روانشناسی کودک و نوجوان، روشها و فنون تدریس، نگارش پایه،‌ آوا شناسی، نمونه های نثر ساده، کلیات زبانشناسی، نگارش، نمونه های شعر ساده، خواندن، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره، کلیات زبانشناسی، اصول و روش ترجمه، نامه نگاری و تایپ لاتین، خواندن متون مطبوعاتی،‌ مکالمه موضوعی، مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه، بیان شفاهی داستان، کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه، درآمدی بر ادبیات انگلیسی

 • دروس تخصصی: روش تدریس،‌ زبانشناسی مقابله ای، مقدمه ای بر روش تحقیق،‌ تولید و کاربرد مواد آموزشی،‌ مدیریت آموزشی، روش تدریس مهارتها، بررسی کتب درسی و تهیه و تدوین مطالب درسی، تدریس عملی، تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی، تاریخ ادبیات انگلیسی، آزمون سازی


مشاغل مرتبط

 • معلم

منبع :