امیر محمودی انزابی: تحلیل درس فیزیک کنکور تجربی 96

امیر محمودی انزابی تحلیل درس فیزیک کنکور تجربی96 را در زیر انجام داده اند

امیر محمودی انزابی: تحلیل درس فیزیک کنکور تجربی 96

امیر محمودی انزابی: تحلیل اوّلیّۀ درس فیزیک کنکور رشتۀ تجربی

در جدول زیر، تعداد سؤالات مطرح شده از هر یک از مباحث 18گانۀ فیزیک رشتۀ تجربی آورده شده است.

جدول نحوۀ توزیع سؤالات بین مباحث مختلف درس فیزیک در کنکورهای سه سال گذشته

در مقایسه با کنکور 96

مبحث

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

فیزیک (1) و آزمایشگاه

نور – بازتاب نور

2

2

2

2

شکست نور

1

1

1

1

فیزیک (2) و آزمایشگاه

اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی

صفر

صفر

صفر

صفر

کار و انرژی

1

1

1

1

ویژگی‌های مادّه

1

1

1

1

گرما و قانون گازها

3

3

3

3

فیزیک (3) و آزمایشگاه

الکتریسیتۀ ساکن

2

2

2

3

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

3

3

3

3

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

1

1

1

1

القای الکترومغناطیسی

1

1

1

1

فیزیک پیش‌دانشگاهی

حرکت‌شناسی

3

3

3

3

دینامیک

3

3

2

2

حرکت نوسانی

2

2

2

2

موج‌های مکانیکی

1

2

2

2

موج‌های صوتی

2

1

2

1

موج‌های الکترومغناطیسی

1

1

1

1

آشنایی با فیزیک اتمی

2

2

2

2

آشنایی با ساختار هسته

1

1

1

1

تغییرات مرتبط با نحوۀ توزیع سؤالات بین مباحث مختلف درس فیزیک در کنکور 96 نسبت به کنکورهای سال‌های گذشته به شرح زیر هستند:

  • علی‌رغم این‌که همانند سال‌های گذشته، تنها به یک سؤال مستقیم از مبحث «ویژگی‌های مادّه» بسنده شده، امّا امسال دو سؤال از سه سؤال بخش گرما با مبحث ویژگی‌های مادّه ترکیب شده‌اند که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.

  • سؤالات مبحث «الکتریسیتۀ ساکن» نسبت به تعداد متدوال آن که 2 سؤال بوده، یک عدد افزایش یافته و به 3 سؤال تبدیل شده است.

  • سؤالات مبحث «موج‌های صوتی» نسبت به سال گذشته که 2 سؤال بوده، یک عدد کاهش یافته و به 1 سؤال تبدیل شده است. البته یک سؤالی بودن این مبحث در سال‌های قبل‌تر هم رخ داده بود.

  • در مقایسه با سال‌های گذشته، سؤالات کتاب فیزیک (3) و آزمایشگاه با افزایش 1 عددی همراه بوده (از 7 سؤال به 8 سؤال) و در مقابل سؤالات کتاب فیزیک پیش‌دانشگاهی 1 عدد کاهش یافته است (از 15 سؤال به 14 سؤال). تعداد سؤالات کتاب‌های فیزیک (1) و آزمایشگاه و فیزیک (2) و آزمایشگاه نیز تغییری نداشته‌اند. (به ترتیب با 3 و 5 سؤال)

  • امیر محمودی انزابی: تحلیل درس فیزیک کنکور تجربی 96
پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب