تاثیر پیش‌زمینه اقتصادی-اجتماعی بر یادگیری ریاضیات :قسمت اول

تاثیر پیش‌زمینه اقتصادی-اجتماعی بر یادگیری ریاضیات: بررسی نتایج آزمون پیزا

تاثیر پیش‌زمینه اقتصادی-اجتماعی بر یادگیری ریاضیات :قسمت اول

تاثیر پیش‌زمینه اقتصادی-اجتماعی بر یادگیری ریاضیات: بررسی نتایج آزمون پیزا (قسمت اول)

همه ما بارها شنیده ایم که وضعیت خانه دانش آموزان و زندگی خانوادگی آن‌ها بر عملکرد آن ها در مدرسه تاثیر دارد. محیطی که فرد در آن رشد می کند، امکاناتی که به آن دسترسی دارد و میزان تحصیلات والدین همگی می توانند بر عملکرد فرد در مدرسه و زندگی اثرگذار باشد. به همین دلیل، مدارس دولتی  برای ایجاد برابری بین افراد ایجاد شده اند. در چنین شرایطی شیوه های مدرن آموزشی باید به گونه ای طراحی شوند که افراد مختلف را فارغ از پیش زمینه اقتصادی و اجتماعیشان به صورت کارآمد آموزش دهد و زمینه موفقیتشان را در مدرسه و جامعه فراهم کنند.

در کشورهای مختلف معمولا دولت برنامه آموزشی و میزان ساعات حضور دانش آموزان در مدرسه و حتی میزان ساعات تدریس یک درس را تعیین می کنند. در این شرایط، دانش‌آموزان محروم احتمالا ساعاتی برابر با سایر دانش آموزان را در مدرسه می گذراند و به همان میزان از آموزش ریاضی بهره می برند. این در حالی است که این دانش آموزان تماس کمتری با مباحث ریاضی دارند و این امر می تواند به عدم موفقیت آن ها در آزمون های ریاضی منجر شود. برای مثال بخشی از این دانش آموزان در مدارس فنی و حرفه ای که سطح مباحث مطرح شده در آنجا پایینتر است، یا در محیط های نامناسب آموزشی که نظم چندانی ندارند و کمیت و کیفیت آموزش ریاضی در آن ها پایینتر است تحصیل می‌کنند.

داده های آزمون پیزا نشان می دهد که این دانش‌آموزان در مدت زمان مشخصی که در مدرسه سپری می کنند کمتر با مباحث ریاضی محض آشنا می شوند، زمان کمتری را به حل مساله اختصاص میدهند و مشارکت کمتری در بخش های کاربردی ریاضیات دارند. حوزه ریاضیات محض  توانایی دانش آموزان در استفاده از مفاهیمی مانند تابع و معادلات است، و در طرف دیگر، ریاضیات کاربردی توانایی دانش آموزان برای استفاده از اندوخته دانش خود در حل مسایلی است که در زندگی روزمره با آن مواجه می‌شوند. .به طور میانگین در کشورهای OECD ، 65% از دانش آموزان برخوردار با مفهوم تابع درجه دو آشنایی دارند یا اسم این مبحث را شنیده اند. اما میزان این آشنایی در میان دانش آموزان محروم تنها 43% است.

نتایج آزمون پیزا نشان می‌دهد شکاف اقتصادی و اجتماعی بین دانش‌آموزان منجر به شکاف بین آنان در یادگیری ریاضی می‌شود. با وجود این معلمان و مدارس می‌توانند منجر به کاهش تاثیر این شکاف بر یادگیری دانش‌آموزان شوند. در قسمت دوم این نوشته نقش معلمان و مدارس در کاهش این تاثیرات بررسی می‌شود.

منبع

ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT.,. TEN QUESTIONS FOR MATHEMATICS TEACHERS... AND HOW PISA CAN HELP ANSWER THEM. 1st ed. [S.l.]: ORGANIZATION FOR ECONOMIC, 2016. Pp. 57-61.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24