کنکور 98

منابع دوران تورق سریع

منابع بسیار زیادی در اطراف شما هستند که می‌توانند برای تورق سریع کاربردی باشند، اما باید دور خودتان را خلوت کنید و از بین منابع موجود، بهترین‌ها را گزینش کنید.

منابع دوران تورق سریع

اواسط اردیبهشت‌ماه بود که سه بازه‌ی زمانی دوران انتقالی، دوران جمع‌بندی و تورق سریع را برای کنکوری‌ها توضیح می‌دادم. آن‌ها از این‌که کانون برنامه‌ی مشخصی برای دو ماه مانده به کنکور در نظر گرفته، بسیار خوشحال بودند و دلیل رضایتمندی آن‌ها این بود:«اگر تا امروز کوتاهی کردیم و دچار بی‌برنامگی بودیم، اکنون تکلیف خودمان را می‌دانیم؛ چون بازه‌های زمانی ارائه‌شده، بسیار واضح و شفاف، ما را برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب هدایت می‌کند.»اما نگرانی آن‌ها در مورد بازه‌ی زمانی تورق سریع، هم‌چنان ادامه داشت. از این می‌ترسیدند که بعد از یک برنامه‌ی مشخص برای دوران انتقالی و جمع‌بندی به دلیل ابهاماتی که در مورد تورق سریع وجود دارد، مسیر را گم کنند و این ابهام در چند روز مانده به کنکور، آن‌ها را دچار ناامیدی و بی‌برنامگی کند.

تصمیم گرفتم در این مقاله روش کار و چگونگی استفاده از منابع تورق سریع را برای کنکوری‌ها توضیح دهم تا با دیدی بازتر به این دوران نگاه کنند. ابتدا باید بدانید که دوران تورق سریع با چه هدفی در نظر گرفته شده است. بعد از دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار، به دوران تورق سریع می‌رسیم. تورق سریع باید بین 3 تا 7 روز انجام شود، با این هدف که بعد از روش سه روز یک‌بار دوباره به سراغ کتاب‌های درسی بروید، هر یک را بررسی کنید و فقط نکات مهم و کلیدی را بخوانید.

منابع بسیار زیادی در اطراف شما هستند که می‌توانند برای تورق سریع کاربردی باشند، اما باید دور خودتان را خلوت کنید و از بین منابع موجود، بهترین‌ها را گزینش کنید. هم‌چنین نیاز نیست تمام کتاب‌هایی که در کنکور وجود دارند مرور کنید، بلکه فقط کتاب‌هایی را در دوران تورق سریع قرار می‌دهید که برای کنکور روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اید. مثلاً اگر یک داوطلب رشته‌ی انسانی، درس ریاضی سال سوم را از برنامه‌ی مطالعاتی خود تا کنون حذف کرده، غیر منطقی است که در دوران تورق سریع برای مرور آن وقت بگذارد یا حتی اگر یک داوطلب تجربی، مبحث مولکول زیستی و ماده‌ی ژنتیک را از برنامه‌ی مطالعاتی خود حذف کرده است، نیازی نیست در دوران تورق سریع روی این مباحث وقت بگذارد.

منابع قابل استفاده برای این دوران به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از:

1.تست‌های نشان‌دار کتاب زرد اختصاصی و منابع تستی موجود

2.جزوه‌هایی که در دوران جمع‌بندی و روش سه روز یک‌بار از تست‌های کنکور به دست آورده‌اید.

3.خلاصه‌نویسی‌‌ها، یادداشت‌برداری‌ها و نکات مهمی که در کتاب مشخص کردید.

4.خلاصه‌درس‌های کتاب آبی

5.فلش‌کارت‌ها

6. و هر منبع دیگری که بررسی آن را در دوران تورق سریع، ضروری می‌دانید.

دقت داشته باشید که نباید برای این دوران بیش از 7 روز زمان اختصاص دهید که در این صورت، هدف دوران تورق سریع در سایه قرار می‌گیرد و مطالعه‌تان همان حالت بقچه‌ای را پیدا می‌کند.