تکنیک‌های تندخوانی

مکث‌ها و توقف‌های چشمان خود را حین مطالعه‌ی سطور کــاهش دهید. این همان تمرکزهای لحظه‌ای روی حروف و واژه‌هاسـت. مـا هنگام خواندن هر یک از سطرهای یک مـتـن چشمان خود را به صورت جهشی به سمت جلو حرکت...

تکنیک‌های تندخوانی

با به کار بستن نکات زير، مهارت تندخواني را در خود تقويت کنيد:

۱- مکث‌ها و توقف‌هاي چشمان خود را حين مطالعه‌ي سطور کــاهش دهيد. اين همان تمرکزهاي لحظه‌اي روي حروف و واژه‌هاسـت. مـا هنگام خواندن هر يک از سطرهاي يک مـتـن چشمان خود را به صورت جهشي به سمت جلو حرکت مي‌دهيم. اکنون هر چه اين مکث‌ها و جهش‌ها را کـاهش دهيـم سـرعـت خـواندنمان نيز افزايش مي‌يابد.

تعداد اين توقف‌ها معمولاً در افراد کندخوان به ۷ بار در هر سطر مي‌رسد اما شما مي‌توانيد اين تعداد مکث را به ۳ بار در هر سطر کاهش دهيد.

نکته: هنگام مطالعه چشمان خود را در طول سطور حرکت دهيد و نه سر خود را.

نکته: براي کاهش مکث‌ها و توقف‌ها بايد زاويه‌ي ديد خود را افزايش دهيد. براي اين منظور بايد سعي کنيد تصاويري را که گوشه‌ي چشمان‌تان است بدون اين‌که به طور مستقيم به آن‌ها نگاه کنيد، ببينيد.

نکته: اجازه ندهيد حين مطالعه ديدتان دچار سرگرداني شود.

۲- واژه‌ها را گروه‌بندي کنيد. ما ديگر آموخته‌ايم که چگونه حروف را با يکديگر ترکيب کرده و کلمات را خوانده و درک کنيم. اکنون بايد بياموزيم که دسته‌اي از کلمات را با يکديگر ترکيب کرده و يک جمله را در آن واحد بخوانيم. در قدم بعدي بايد بياموزيم که چگونه جملات را دسته‌بندي کرده و مفهوم کلي يک پاراگراف را استخراج کنيم.

نکته: ثابت شده است که دسته‌بندي واژه‌ها قوه‌ي ادراک و فهم را افزايش مي‌دهد. به طور کلي مفهوم را از يک دسته واژه آسان‌تر مي‌توان استخراج کرد تا از کلمات منفرد و حتي حروف.

۳- هيچ‌گاه به عقب بازنگرديد. اغلب افراد عادت کرده‌اند هنگام مطالعه به عقب بازگشته و واژه‌ها يا قسمت‌هايي از متن را که به درستي متوجه نشده‌اند بازخواني کنند. اين کار فقط از سرعت خواندن شما مي‌کاهد. شما مي‌توانيد با مطالعه‌ي تکميلي، قسمت‌هايي را که به درستي متوجه نشده‌ايد درک کنيد. شايد با خودتان بگوييد که اين بازخواني مجدد هم زمان‌بر است؛ اما بازگشت مکرر به عقب براي بازخواني قسمت‌هاي درک‌نشده به مراتب وقت‌گيرتر از مطالعه‌ي مجدد يک مطلب به روش تندخواني است.

۴- هدف‌مند مطالعه کنيد. هدف خود را از مطالعه‌ي هر مطلب از پيش تعيين کنيد. براي خود مشخص کنيد که مي‌خواهيد چه نوع اطلاعاتي کسب کنيد. اين کار سبب مي‌شود تا اطلاعات غير ضروري و حاشيه‌اي را در فرايند مطالعه حذف کنيد.

۵- فقط کلمات و مفاهيم کليدي را مطالعه کنيد. ما براي نوشتن مطالب ناگزيريم پاره‌اي دستورات نوشتاري و ساختار صحيح جملات را رعايت کنيم. اما هنگام خواندن لازم نيست آن نکات را رعايت کنيم. ۴۰ تا ۶۰ درصد کل يک متن از واژه‌ها و حروف غير ضروري (البته براي درک آن) تشکيل شده است؛ حروف ربط مانند "و" و  "يا". بياموزيد تنها اسم‌ها و افعال را بخوانيد. نکات و مفاهيم اصلي يک پاراگراف را يافته و آن را در ذهن بسپاريد و جزئيات خارج از موضوع اصلي را حذف کنيد.

۶- با صداي بلند مطالعه نکنيد. در فرايند مطالعه بايد فقط چشم‌ها و مغز درگير باشند. سرعت قوه‌ي بينايي شما بسيار بيش‌تر از سرعت تکلم شماست؛ بنابراين از تلفظ حروف و واژه‌ها حين مطالعه خودداري کنيد. موضوع اصوات به همين جا ختم نمي‌شود. ما حين خواندن در ذهن خود نيز اصوات مرتبط با حروف و واژه‌ها را بيان مي‌کنيم. اين همان نداي درون شماست زماني که به اصطلاح در دلتان مطلبي را مي‌خوانيد؛ يعني ما پس از ديدن يک کلمه صبر مي‌کنيم تا صداي مرتبط با آن کلمه (تلفظ) در ذهنمان کامل شود؛ سپس به سراغ کلمه‌ي بعدي مي‌رويم. اين عادت نيز سرعت مطالعه‌ي شما را کاهش مي‌دهد. به ياد داشته باشيد که حذف کامل اين صداها در مغز و ذهن غير ممکن است اما مي‌توان آن‌ها را به حداقل رساند.

۷- در محيط مطالعه‌ي خود هر عاملي را که موجب پرت شدن حواس شما مي‌شود حذف کنيد.

۸- هر چه با واژگان و اصطلاحات يک زبان آشناتر و مأنوس‌تر باشيد درک بهتري از متون نگاشته‌شده به آن زبان خواهيد داشت. تا مي‌توانيد واژه و اصطلاح جديد بياموزيد.

۹- تمرين کنيد و تمرين کنيد. تا مي‌توانيد تندخواني را تمرين کنيد. تندخواني نيز همچون ساير مهارت‌ها نياز به تمرين مستمر دارد.

۱۰- تمرکز خود را حين مطالعه حفظ کنيد. در حين خواندنِ مطلبي، در آن واحد به چيز ديگري فکر نکنيد.