برنامه کامل رقابت‌هاى تکواندوى قهرمانى جهان

بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان تکواندو در سال 2017 به میزبانی "موجو" کره جنوبی برگزار خواهد شد.

برنامه کامل رقابت‌هاى تکواندوى قهرمانى جهان

، زنگ آغاز این دوره از رقابتها از شنبه سوم تیرماه به صدا در خواهد آمد. بر همین اساس پنجشنبه اول تیرماه ساعت ۱۶ به وقت محلی جلسه قرعه کشی و فنی مسابقات با حضور مربیان و سرپرستان تیم ها در «تیرول» هتل شهر موجو برگزار می شود.

 

جدول زمان بندى و برنامه ى رقابت هاى مسابقات تکواندوى قهرمانى جهان ٢٠١٧ _ موجو کره جنوبی به شرح زیر است.

ساعت ها به وقت ایران و مشروط به تغییر میباشند.

 

جمعه ٢ تیر:

ساعت ٥:٣٠ تا ٧:٣٠ صبح:  وزن کشى اوزان ٤٦- کیلوى بانوان و ٥٤- کیلوى آقایان

شنبه ٣ تیر :

ساعت ٤:٣٠ تا ٩:٣٠ صبح : رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٤٦- کیلوى بانوان و ٥٤- کیلوى آقایان

‏ نماینده ى ما در این روز آقاى آرمین هادى پور هستند.

همچنین از ساعت ٥:٣٠ تا ٧:٣٠ صبح وزن کشى اوزان : ٤٩- کیلوى بانوان و ٧٤- کیلوى آقایان انجام مى شود.

یکشنبه ٤ تیر:

ساعت ٤:٣٠ تا ٩:٣٠ صبح : رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٤٩- کیلوى بانوان و ٧٤- کیلوى آقایان

‏نمایندگان ایران در این اوزان  ناهید کیانى و مسعود حجى زواره هستند.

از ساعت ٥:٣٠ تا ٧:٣٠ صبح : وزن کشى اوزان ٦٧- کیلوى بانوان و ٦٨- کیلوى آقایان

ساعت ٩:٣٠ تا ١٣:٣٠ : ادامه ى رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٤٩- کیلوى بانوان و ٧٤- کیلوى آقایان

از ساعت ١٤:٣٠ تا ١٦ : رقابت هاى نیمه نهایى و نهایى اوزان ٤٦- کیلوى بانوان و ٥٤- کیلوى آقایان

دوشنبه ٥ تیر :

ساعت ٤:٣٠ تا ٨ صبح : رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٦٧- کیلوى بانوان و٦٨- کیلوى آقایان

نمایندگان ایران در این اوزان : ملیکا میر حسینى در وزن ٦٧- کیلو و ابوالفضل یعقوبى در وزن ٦٨- کیلوگرم

همچنین از ساعت ٥:٣٠ تا ٧:٣٠ صبح وزن کشى اوزان : ٥٣- کیلوى بانوان و ٧٣+ بانوان و ٥٨- کیلوى آقایان انجام مى شود.

ساعت ٩:٣٠ تا ١٣:٣٠ : ادامه ى رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٦٧- کیلوى بانوان و ٦٨- کیلوى آقایان

از ساعت ١٤:٣٠ تا ١٦ رقابت هاى نیمه نهایى و نهایى اوزان : ٤٩- کیلوى بانوان و ٧٤- کیلوى آقایان

سه شنبه ٦ تیر :

ساعت ٤:٣٠ تا ٨ صبح : رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٥٣- کیلوى بانوان و ٧٣+ کیلوى بانوان و٥٨- کیلوى آقایان

نمایندگان ما در این روز و در این اوزان : خانم اکرم خدا بنده در وزن ٧٣+ کیلوى بانوان و آقاى فرزان عاشورزاده  در وزن ٥٨- کیلوگرم  آقایان هستند.

همچنین از ساعت ٥:٣٠ تا ٧:٣٠ صبح وزن کشى اوزان : ٧٣- کیلوى بانوان و ٨٧- کیلوى آقایان و ٨٧+ کیلوى آقایان انجام مى شود.

ساعت ٩:٣٠ تا ١٣:٣٠ : ادامه ى رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٥٣- کیلوى بانوان و ٧٣+ کیلوى بانوان و ٥٨- کیلوى آقایان

از ساعت ١٤:٣٠ تا ١٦ رقابت هاى نیمه نهایى و نهایى اوزان : ٦٧- کیلوى بانوان و ٦٨- کیلوى آقایان

چهار شنبه ٧ تیر :

ساعت ٤:٣٠ تا ٨ صبح : رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان ٧٣- کیلوى بانوان ، ٨٧- کیلوى آقایان ، و ٨٧+ کیلوى آقایان

نمایندگان ایران در این اوزان : زهرا پور اسماعیل در وزن ٧٣- و سعید رجبى در وزن ٨٧- کیلو و سجاد مردانى در وزن ٨٧+ کیلو

همچنین از ساعت ٥:٣٠ تا ٧:٣٠ صبح وزن کشى اوزان : ٥٧- کیلوى بانوان و ٦٣- کیلوى آقایان انجام مى شود.

ساعت ٩:٣٠ تا ١٣:٣٠ بعد از ظهر: ادامه ى رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٧٣- کیلوى بانوان ، ٨٧- کیلوى آقایان و ٨٧+ کیلوى آقایان

از ساعت ١٤:٣٠ تا ١٦:٤٥ بعد از ظهر: رقابت هاى نیمه نهایى و نهایى اوزان : ٥٣- کیلوى بانوان ، ٧٣+ کیلوى بانوان، و ٥٨- کیلوى آقایان

پنج شنبه ٨ تیر :

ساعت ٤:٣٠ تا ٨ صبح : رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٥٧- کیلو بانوان و ٦٣- کیلو آقایان

نمایندگان ایران در این اوزان : طیبه پارسا در وزن ٥٧- کیلو و میر هاشم حسینى در وزن ٦٣- کیلو

همچنین از ساعت ٥:٣٠ تا ٧:٣٠ صبح وزن کشى اوزان : ٦٢- کیلوى بانوان و ٨٠- کیلوى آقایان انجام مى شود.

ساعت ٩:٣٠ تا ١٣:٣٠ بعد از ظهر: ادامه ى رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٥٧- کیلوى بانوان ، و٦٣- کیلوى آقایان  انجام مى شود.

از ساعت ١٤:٣٠ تا ١٦:٤٥ بعد از ظهر: رقابت هاى نیمه نهایى و نهایى اوزان : ٧٣- کیلوى بانوان ، ٨٧- کیلوى آقایان، و ٨٧+ کیلوى آقایان

جمعه ٩ تیر :

از ساعت ٤:٣٠ تا ٨ صبح : رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٦٢- کیلوى بانوان و ٨٠- کیلوى آقایان انجام مى شود.

نمایندگان ایران در این اوزان: "کیمیا علیزاده" در وزن ٦٢- کیلوى بانوان و پوریا عرفانیان در وزن ٨٠- کیلو

ازساعت ٩ تا ١٠:٣٠ صبح: ادامه ى رقابت هاى مرحله ى مقدماتى اوزان : ٦٢- کیلوى بانوان ، و٨٠- کیلوى آقایان  انجام مى شود.

از ساعت ١١:٣٠ صبح تا ١٤:٣٠بعد از ظهر: رقابت هاى نیمه نهایى و نهایى اوزان : ٥٧-کیلوى بانوان ، ٦٣- کیلوى آقایان، ٦٢- کیلوى بانوان، و ٨٠- کیلوى آقایان انجام مى شود.

لازم به ذکر است از ساعت ١٥:٠٠ تا ١٦:٣٠ بعد از ظهر همان روز نیز مراسم اختتامیه ى این دوره از مسابقات برگزار مى گردد

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24