کنکور 98

کارویژه تا آزمون نمونه‌دولتی (تورق سریع)

با انجام این روش، سر جلسه‌ی آزمون بهترین عملکرد را خواهی داشت.

کارویژه تا آزمون نمونه‌دولتی (تورق سریع)

دانش‌آموز خوبم! همین الان یکی از کتاب‌های درسی را بردار و آن را ورق بزن؛ نه خیلی سریع و نه خیلی  آهسته، بلکه با سرعتی یکنواخت و نگاهی بادقت، مطالب و نکته‌ها را ببین و در حافظه‌ات ذخیره کن. 

در تورق سریع قرار نیست مطلبی را یاد بگیری یا حفظ کنی. این روش به تو کمک می‌کند نکته‌هایی را که فراموش کرده‌ای، با ورق زدن کتاب‌ها و جزوه‌ها به یاد آوری و در حل سؤالات از آن‌ها استفاده کنی. 

علاوه بر کتاب‌های درسی، کتاب خودآموزی، پاسخ‌نامه‌های کتاب‌های تستی و آزمون‌ها، جزوه‌ها، خلاصه‌‌ها و حتی فلش‌کارت‌ها را هم ورق بزن و همه‌ی مطالب و نکته‌ها را در ذهنت ذخیره کن.

 با انجام این روش، سر جلسه‌ی آزمون بهترین عملکرد را خواهی داشت.