کارویژه تا آزمون نمونه‌دولتی (بازی با تست)

دانش‌آموز خوبی که برای آزمون نمونه‌دولتی آماده می‌شوی آیا می‌دانی که هر چه‌قدر تست‌ها را بهتر بشناسی به همان اندازه درصد پاسخ‌های صحیح تو در آزمون بالا می‌رود؟

کارویژه تا آزمون نمونه‌دولتی (بازی با تست)

دانش‌آموز خوبی که برای آزمون نمونه‌دولتی آماده می‌شوی آیا می‌دانی که هر چه‌قدر تست‌ها را بهتر بشناسی به همان اندازه درصد پاسخ‌های صحیح تو در آزمون بالا می‌رود؟ حتماً می‌پرسی تست‌شناسی یعنی چه؟ تست‌شناسی یعنی تشخیص نوع تست از نظر آسان، دشوار و وقت‌گیر بودن. تست‌شناسی می‌تواند یک بازی هیجان‌انگیز برای تو باشد به شرط آن‌که هر شب 10 الی 15 تست از کتاب‌هایت انتخاب کنی و بدون حل کردن آن‌ها، تشخیص بدهی کدام سؤال‌ها آسان هستند و می‌توانی آن‌ها را حل کنی و کدام تست‌ها دشوارند و کدام‌یک از آن‌ها وقت‌گیرند.

این بازی با تست به تو کمک می‌کند قدرت تشخیص خودت را در آزمون بالا ببری و علاوه بر افزایش درصد پاسخ‌های صحیح، سرعت عمل را هم در جلسه‌ی آزمون بیش‌تر کنی و از زمان آزمون بهترین استفاده را بکنی و در حالت کلی قوی و سریع و هوشمندانه عمل کنی.