بهترین روش یادگیری در خواندن

یادگیری مختص خودتان را بشناسید. روش یادگیری راهی است که شما بهتر یاد می‌گیرید.

1- مهارت گوش دادن: درک درست موضوع و گوش دادن با دقت

2- مهارت پرسیدن: سؤال کردن به‌موقع و به‌جا

3- مهارت یادداشت‌برداری: ثبت نکات ویژه، انتخاب نکات کلیدی و مهم

4- مهارت خلاصه‌نویسی: خلاصه‌نویس باید شامل نکات مهم و اصلی و دارای ارتباط منطقی بین جمله‌ها باشد و آن را به زبان خودتان بنویسید.

یادگیری مختص خودتان را بشناسید. روش یادگیری راهی است که شما بهتر یاد می‌گیرید.