چگونه برای آزمون نمونه‌دولتی آماده شویم؟

پیشنهاد می‌کنم که به درس‌های ریاضی و علوم توجه ویژه‌ای داشته باشید و به تست زدن در این دو درس توجه جدی داشته باشید.

بیش‌تر دغدغه‌ی دانش‌آموزان نزدیک شدن به آزمون نمونه و آماده نبودن برای این آزمون است. این نکته را فراموش نکنید که با مشخص کردن هدف، انگیزه و تلاش شما بیش‌تر می‌شود ولی اگر هدف مشخصی نداشته باشید هر چه‌قدر هم که تلاش کنید فایده‌ای ندارد.

پیشنهاد می‌کنم که به درس‌های ریاضی و علوم توجه ویژه‌ای داشته باشید و به تست زدن در این دو درس توجه جدی داشته باشید.

در کنار آن بقیه‌ی درس‌ها را هم بخوانید. تست زدن در این مدت کم تا آزمون را به شما پیشنهاد می‌کنم. باید تست زمان‌دار کار کنید تا در جلسه‌ آزمون بتوانید در مدت‌زمان مشخص‌شده بدون استرس و کمبود وقت به سؤالات پاسخ دهید.