خواب بهتر در شب امتحان

زمانی که مطالعات شبانه‌تان به پایان رسید 30 دقیقه به خود استراحت دهید و بعد به رختخواب بروید.

زمانی که مطالعات شبانه‌تان به پایان رسید 30 دقیقه به خود استراحت دهید و بعد به رختخواب بروید.

اتاقتان را خنک، تاریک و آرام نگه دارید.

تبلت و موبایلتان را خاموش کنید تا نور آبی که مختل‌کننده‌ی خواب است از آن ساطع نشود.

ورزش کردن در طول روز می‌تواند به خواب شب شما کمک کند.